Nagroda dla drukarni Lotos
6 gru 2016 14:42

Drukarnia Lotos Sp. z o.o. otrzymała nagrodę ăPanteon Polskiej EkologiiÓ pod patronatem Ministra Œrodowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Stanowi ona uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarzšdzania œrodowiskowego zgodny z wymaganiami okreœlonymi w normie ISO 14001. Posiadanie tego certyfikatu potwierdza, że istotne aspekty œrodowiskowe firmy sš pod stałš kontrolš, przyczyniajš się do poprawy stanu œrodowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegajš zagrożeniom zwišzanym z cišgłym rozwojem gospodarczym. Opracowano na podstawie informacji firmy Lotos

error: Kopiowanie zabronione!
cript>