Nagroda dla PWPW SA za technologię przyszłości
6 gru 2016 14:47

PWPW SA zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Technologia Przyszłości” w XI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodzona technologia produkcji praw jazdy została już zgłoszona w Urzędzie Patentowym. Opracowana technologia pozwala na kolorową personalizację kart poliwęglanowych w produkcji dokumentów tożsamości. Została opracowana na potrzeby nowego dokumentu – prawa jazdy, zgodnego z wymaganiami dyrektywy nr 2006/126/UE przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 20 grudnia 2006 r. Nowa technologia zakłada powiązanie procesów personalizacji i produkcji karty. Poszczególne warstwy karty zawierające druk offsetowy, hologram, częściową personalizację są łączone podczas procesu laminowania, a następnie wycinane są z nich karty poddawane następnie procesowi grawerowania laserowego. Metoda ta wykorzystuje mieszane techniki personalizacji, która poprzez grawerowanie laserowe i druk inkjet dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo karty. Umieszczenie kolorowego zdjęcia na jednej z warstw karty, a następnie zamknięcie go w strukturze całej karty uniemożliwia fałszowanie dokumentu bez widocznych śladów ingerencji. Z uwagi na specyficzne warunki, w których przebiega proces laminacji (wysoka temperatura i ciśnienie), w toku dalszych badań opracowano technologię, która pozwala na zachowanie dobrej jakości zdjęcia. Kolorowe zdjęcie ułatwi rozpoznanie osoby legitymującej się danym dokumentem. Powiązanie procesu produkcji i personalizacji karty skutkuje dodatkowo wyeliminowaniem czystych blankietów dokumentu, co likwiduje możliwość wykorzystywania skradzionych blankietów do nieuprawnionego spersonalizowania. Twórcami powyższego projektu są dr Ewa Leszczyńska-Ambroziewicz, dr Andrzej Pawlak oraz mgr Dariusz Nowakowski. Opracowanie nowej technologii było możliwe dzięki współpracy z firmą Bayer, która jest producentem folii poliwęglanowej o wymaganych parametrach technicznych. Technologią opracowaną w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA interesują się już europejscy producenci dokumentów. Opracowano na podstawie informacji PWPW SA