Nagroda Seybold Editors HotPick dla firmy AC&C HSH Group
6 gru 2016 14:42

W czasie odbywajšcej się ostatnio (w dniach 9-13 wrzeœnia) w San Francisco konferencji Seybolda przyznano nagrodę Seybold Editors HotPics 2002 Đ najwyższe wyróżnienie w branży wydawniczej na œwiecie Đ systemowi PuzzleFlow autorstwa polskiej firmy AC&C HSH Group. PuzzleFlow to automatyczny, całkowicie modularny system przetwarzania plików PDF. Obszerny artykuł na jego temat zamieœciliœmy w ubiegłorocznym numerze wrzeœniowym Poligrafiki; była to pierwsza publikacja na ten temat w polskiej prasie fachowej. Warto dodać, że ostatnio zakończono instalację automatycznego systemu przetwarzania plików bazujšcego na technologii PuzzleFlow w redakcji oraz drukarniach ăGazety WyborczejÓ. Instalacja dokonana przez pracowników AC&C HSH Group wraz z programistami ăGazetyÓ znaczšco przyczyniła się do przyspieszenia i zautomatyzowania procesu produkcji GW. Podstawowš funkcjš systemu jest kontrola kolejek wejœciowych oraz montaż elektroniczny personalizowanych stron lokalnych wersji GW wysyłanych do drukowania w trzech drukarniach ăGazetyÓ: w Tychach, Pile i Białołęce. Instalacja w redakcji GW nastšpiła po wczeœniejszych instalacjach systemów parowania stron PDFPairer w redakcjach ăRzeczpospolitejÓ, ăSuper ExpressuÓ oraz ăSłowa PolskiegoÓ. Serdecznie gratulujemy firmie AC&C HSH Group kolejnych laurów (poprzednio jej programom przyznano nagrodę HotPicks oraz Must see item na targach Graph Expo w Chicago), tym cenniejszych, że przyznanych rozwišzaniu polskiego producenta, które okazało się najlepsze na œwiatowym forum. Opracowano na podstawie informacji firmy AC&C HSH Group

error: Kopiowanie zabronione!
cript>