Nagrody dla produktów firmy Heidelberg
6 gru 2016 14:42

30 sierpnia podczas trwania targów Tendencje 2002 na terenie Międzynarodowych Targów we Frankfurcie nad Menem odbyła się uroczystoœć wręczenia nagród 2002 German Design Prize przyznawanych corocznie za wybitne osišgnięcia w zakresie projektowania i wzornictwa przemysłowego. Bernhard Schreier, prezes Heidelberger Druckmaschinen AG odebrał z ršk prezydenta Niemiec, Johannesa Raua wyróżnienie przyznane firmie za arkuszowš maszynę offsetowš Speedmaster CD 74 (na zdjęciu poniżej). Nagroda German Design Prize jest najwyższš nagrodš w dziedzinie projektowania przyznawanš w Niemczech i jest nadawana przez Niemieckš Radę Projektantów w imieniu Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Po raz pierwszy w historii wyróżnienie otrzymała maszyna drukujšca. Nagrodzonych zostało 19 z 321 nominowanych produktów wyróżniajšcych się jakoœciš projektu, użytkowoœciš oraz zastosowanymi rozwišzaniami technicznymi. *** Heidelberger Druckmaschinen AG otrzymał również nagrodę I.D. Annual Design Review za naœwietlarkę CtP Topsetter. Nagroda została przyznana za kompletny system składajšcy się z naœwietlarki wyposażonej w podajnik płyt oraz wywoływarki InterPlater HD firmy Glunz&Jensen pracujšcej on-line. Nagroda I.D. Annual Design Review jest przyznawana corocznie od 1954 roku przez amerykański magazyn ăI.D. Design ReviewÓ wyjštkowym i innowacyjnym produktom w siedmiu różnych kategoriach. *** Organizacja Graphic Arts Technical Fundation (GATF) ogłosiła, że cyfrowa maszyna drukujšca NexPress 2100 otrzymała prestiżowš nagrodę InterTech Technology Award, przyznawanš za innowacyjnoœć rozwišzań technologicznych w dziedzinie druku. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

error: Kopiowanie zabronione!
cript>