Najnowszy certyfikat ISO dla Ligum Pol
6 gru 2016 14:42

Firma Ligum Pol Sp. z o.o., zakład grupy Westland z dniem 4 wrzeœnia br. wprowadziła i stosuje system zarzšdzania jakoœciš w zakresie produkcji i sprzedaży wałków, tulei fleksograficznych oraz innych wyrobów z elastomerów zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001: 2000. Certyfikat został przyznany na podstawie audytu przeprowadzonego przez Jednostkę Certyfikacyjnš TŸv Nord Cert GmbH & Co. KG na okres do maja 2005 roku. Spółka posiadała do tej pory certyfikat jakoœci zgodny z normš PN ISO 9002-1996 otrzymany w lipcu 2001 roku, a otrzymanie w ub. miesišcu najnowszego certyfikatu ISO 9001-2000 jest ukoronowaniem cišgłych starań firmy o podwyższenie jakoœci oferowanych produktów oraz organizacji obsługi polskiego rynku poligraficznego. Strategia jakoœci na nadchodzšcy rok 2003 zakłada dalsze podwyższenie standardów obsługi klienta po pierwsze Đ przez zwiększenie iloœci magazynowych wałków w systemie podmiany z 1000 sztuk do 1700, co pozwoli zapewnić podmiany wałków dla większoœci maszyn czołowych producentów, takich jak MAN Roland, Heidelberg, KBA, Adast; po drugie Đ przez zintensyfikowanie działań serwisowych u klientów, tj. montaże wałków, akcesoria, łożyska oraz wprowadzenie oferty kompleksowych rozwišzań w dziedzinie druku nisko- i bezalkoholowego. Opracowano na podstawie informacji firmy Ligum Pol

error: Kopiowanie zabronione!
cript>