Najszybsza technologia kontroli etykiet
25 sie 2017 09:46

EyeC zaprezentuje na targach Labelexpo Europe w Brukseli najszybsze systemy do kontroli druku etykiet i opakowań giętkich. Nowe rozwiązania w zakresie kontroli wspierają najnowocześniejsze procesy i gwarantują jakość druku w czasie całego procesu produkcyjnego.

Na stoisku EyeC – ekspert do spraw kontroli druku – zaprezentuje system kontroli inline EyeC ProofRunner Label w zastosowaniu. System zapewnia 100-procentową kontrolę druku bezpośrednio na maszynie drukującej lub na przewijarce – i to przy maksymalnej prędkości. Dla przykładu, EyeC ProofRunner Label nawet na najszybszej przewijarce przy prędkości 600 m/min kontroluje obraz druku wszystkich etykiet bądź opakowań giętkich. 

EyeC Quality Link zapewnia integrację i optymalizację procesów kontrolnych – od druku po dalszą obróbkę. Wyniki przeprowadzonej na maszynie drukującej kontroli obrazu druku są poddawane ocenie na zewnętrznej stacji kontrolnej, a następnie przekazywane do przewijarki, która dzięki oprogramowaniu EyeC automatycznie zatrzymuje się przy wadliwych etykietach. Dzięki temu reakcje w obszarze maszyny drukującej mogą następować szybciej, co pozwoli uniknąć kosztownych strat materiału. Równocześnie dzięki zmniejszeniu liczby postojów możliwe jest szybsze użytkowanie przewijarki. 

Nowa integracja workflow EyeC automatyzuje proces kontroli PDF na etapie poprzedzającym druk przez włączenie oprogramowania kontrolnego EyeC Proofiler Graphic do systemów workflow takich jak Esko Automation Engine. System workflow automatycznie wywołuje procesy kontrolne, EyeC Proofiler Graphic odczytuje z systemu workflow niezbędne dane dotyczące zlecenia, pliki oraz parametry kontroli, a następnie dostarcza wyniki kontroli.

Ponadto EyeC zaprezentuje własne systemy kontroli typu off-line i artwork. EyeC Proofiler 400 DT w zaledwie 30 sekund wykonuje kompleksową kontrolę jakości próbek w formacie DIN A3 porównując je z kilkoma zatwierdzonymi wzorcami. EyeC Proofiler Content zapewnia łatwą i pewną kontrolę typu artwork. 

Od 15 lat oferujemy systemy kontroli druku dla branży etykiet. Obecnie jako jedyni na rynku gwarantujemy jakość druku w trakcie całego procesu produkcji – od pierwszego pliku graficznego po gotowy produkt drukarski. Na tegorocznych targach Labelexpo Europe zaprezentujemy jeszcze szybsze systemy kontroli wspierające najnowocześniejsze, zintegrowane procesy produkcyjne – twierdzi dr Ansgar Kaupp, CEO spółki EyeC GmbH.

Opracowano na podstawie materiałów firmy EyeC