Największa maszyna Goss Universal 70 w Europie
6 gru 2016 14:42

Johnston Press Group Đ jeden z największych brytyjskich wydawców prasy regionalnej Đ zamówiła dwie rotacje Goss Universal 70 liczšce łšcznie 56 zespołów dla swoich oddziałów w Portsmouth i Peterborough. W konfiguracji 14 wież z 8 zespołami farbowymi bez głównego wału napędowego (shaftless), nowe maszyny dołšczš do 16 innych maszyn Goss zainstalowanych w Wielkiej Brytanii. Do realizacji tej inwestycji skłoniło nas coraz większe zapotrzebowanie na druk kolorowy Đ powiedział David Crow, dyrektor generalny oddziału grupy Johnston Press. Đ W drukarniach naszej grupy jest obecnie wykonywanych ponad 200 różnych produktów tygodniowo. Potrzebujemy więc maszyn w największym stopniu elastycznych, wyposażonych w technologię pozwalajšcš na szybkie zmiany nakładów i rodzajów produkcji. W celu sprostania tym wymaganiom nowe rotacje Universal 70 zostały wyposażone w najnowsze systemy pozwalajšce przyspieszyć produkcję, takie jak automatyczne sterowanie œruby nastawczej noża farbowego i œruby regulacyjnej, systemy napędu bez wału głównego, automatyczna regulacja złamywaka, przejœcie od produkcji pojedynczej do podwójnej przez proste przyciœnięcie guzika i automatyczne mycie cylindrów. Wprowadzanie taœmy papieru do maszyny będzie również znacznie przyspieszone dzięki automatycznemu systemowi wprowadzania taœmy, który ustala prawidłowe jej wprowadzenie na podstawie danych impozycji stron. Maszyna, która zostanie zainstalowana w spółce Portsmouth Newspapers Limited wchodzšcej w skład grupy, to największa rotacja Universal 70 w Europie. Będzie się składała z 8 wież po 8 zespołów farbowych i będzie mogła zadrukowywać do 10 taœm papieru, pozwalajšc na uzyskanie do 80 stron w formacie tabloid, z czego 48 stron 4-kolorowych i 32 strony 2-kolorowe. Alternatywnie można będzie drukować do 64 stron 4-kolorowych. W celu uzyskania maksymalnej elastycznoœci maszyna zostanie wyposażona w dwa złamywaki z cylindrem klapowym typu 2: 3: 3, które pozwolš na jednoczesne drukowanie dwóch produktów Đ mówi David Crowe. Đ System sterowania rotacji Goss będzie zintegrowany z naszym obecnym systemem regulacji wstępnej, co pozwoli na zmianę produktu najszybciej, jak to możliwe. Instalacja obydwu maszyn zostanie przeprowadzona wiosnš 2002 roku. Na podstawie informacji prasowej opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>