Najwyższe standardy w produkcji książek 
21 lut 2023 09:13

Od dziesięcioleci drukarnia Printer Trento z położonego w północnych Włoszech miasta o tej samej nazwie pozostaje jednym z największych i najbardziej nowoczesnych producentów książek w Europie Centralnej. 

Pięć wielkoformatowych maszyn drukujących Koenig & Bauer Rapida co roku produkuje na jej potrzeby 15 mln książek. Przeszło 150 pracowników realizuje zlecenia nadsyłane przez renomowanych wydawców – lokalnych i zagranicznych – w dwóch należących do firmy centrach druku, w zakładzie introligatorskim oraz w centrum logistycznym. 

Właściciel firmy Dario Martinelli i jego zespół nieustannie inwestują w nowe technologie druku, zapewniające doskonałą jakość oraz możliwie najkrótsze czasy realizacji zleceń. Najnowsza Rapida 164 działa w firmie od końca 2020 r. Aby zagwarantować niezmiennie najwyższą jakość druku, wszystkie maszyny są wyposażone w systemy dynamicznego pomiaru i kontroli od Koenig & Bauer. Ich celem jest ograniczenie ilości odpadów materiałowych oraz znaczące skrócenie czasów przyrządu między poszczególnymi zleceniami. 

Zaawansowany monitor do dodatkowych zadań związanych z kontrolą koloru

Aby dotrzymać kroku rosnącym wymaganiom jakościowym stawianym i przez wydawnictwa, i przez klientów, Printer Trento regularnie testuje i instaluje innowacyjne technologie – jako ostatnie rozwiązania do kontroli koloru. Wiosną 2022 roku drukarnia rozpoczęła testy z nowym, wysoce specjalistycznym (eksperckim) monitorem firmy Koenig & Bauer, wyposażonym w osobny ekran – w tym przypadku ustawiony na stanowisku kontroli koloru obok konsoli maszyny Rapida 164 – służący do wyświetlania w czytelny sposób wartości kolorów mierzonych w procesie inline QualiTronic. Dostarcza on następujące informacje: 
– ocenę wizualną delta-E, z natychmiastowym wskazaniem różnicy między dwoma kolejnymi zadrukowanymi arkuszami, określoną przez system pomiarowy inline;
– przyrost punktów rastrowych dla 40 proc. i 80 proc. półtonów w różnych punktach próbkowania;
– kolorystyczne i czytelne odzwierciedlenie właściwego/niewłaściwego odwzorowania kolorów (analogicznie do sygnalizatorów drogowych);
– podstawowe ustawienia dla pomiarów densytometrycznych wraz z odpowiadającymi im gęstościami minimalnymi i maksymalnymi;
– wykres przedstawiający profil barwny ostatniego wydrukowanego arkusza, umożliwiający ocenę dynamicznej reakcji na korekty barwne.

Specjalistyczny monitor umożliwia również większą wszechstronność wykorzystania ekranu ściennego konsoli. Wszystkie trzy obszary wyświetlania mogą być teraz wykorzystane do prezentowania obrazów z kamer (np. QualiTronic ColorControl, kontrola przesuwu arkuszy) lub innych preferowanych funkcji.

Kokpit jakości kolorów jako opcja 

W Printer Trento ustawienia kolorów na maszynach są oceniane w obecności firmowych specjalistów, a w wielu przypadkach również w kontakcie z poszczególnymi klientami. W tym celu obok konsoli zainstalowano oddzielne stanowisko kontroli koloru i skonfigurowano je jako kompleksowy kokpit przeznaczony do podglądu jakości koloru i wyposażony w specjalistyczny monitor. Alternatywnym rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w niektórych przypadkach, jest dodanie dodatkowego monitora do samej konsoli Rapida. Niezależnie od wybranej konfiguracji specjalistyczny monitor oferuje następujące korzyści:
– znacząco zwiększa ilość informacji o kolorach bez potrzeby dodatkowych kliknięć myszką;
– wykorzystuje trójkolorowe sygnalizatory („światła drogowe”) w celu uzyskania zrozumiałej ogólnej oceny; 
– umożliwia omawianie jakości kolorów większej grupie pracowników bez blokowania dostępu do konsoli.

Specjalistyczny monitor jest przeznaczony przede wszystkim dla tych drukarń, które muszą zachowywać najwyższe standardy jakości, przykładowo przy produkcji ilustrowanych książek dla klientów z branży sztuki i architektury. Jest to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie szczegółowe informacje na temat koloru i jego jakości muszą być zbadane i ocenione na pierwszy rzut oka.

Dostępne dla maszyn Rapida wyprodukowanych w 2018 roku lub później

Po pomyślnym zakończeniu prób przemysłowych, w tym testów przeprowadzonych w Printer Trento, specjalistyczny monitor ekspercki został jesienią 2022 r. dopuszczony do powszechnej sprzedaży. Można go zamontować we wszystkich maszynach Rapida wyprodukowanych w 2018 roku lub później – pod warunkiem, że są one wyposażone w aktualny system pomiaru i kontroli, taki jak QualiTronic ColorControl lub Ergo-Tronic ColorControl.

Na przyszłość planowane jest dodanie dodatkowych funkcji dotyczących jakości, które będą szczególnie interesujące i przydatne dla zarządzania jakością w produkcji poligraficznej.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Koenig & Bauer