Następny Digital Cromalin b2 w Warszawie
6 gru 2016 14:43

Po zainstalowaniu w czerwcu w warszawskiej firmie Protea Taff pierwszego cyfrowego systemu do wykonywania odbitek próbnych Digital Cromalin b2 firma Eurintrade (Poland) Ltd. Sp. z o.o. dokonała kolejnej instalacji tego urzšdzenia. Odbyła się ona w sierpniu w firmie Euro RSCG, również w Warszawie. Od momentu premiery na targach Poligrafia 2003 Digital Cromalin b2 wzbudza coraz większe zainteresowanie na polskim rynku poligraficznym, szczególnie wœród małych i œrednich firm. Jego atuty to Đ zdaniem dostawcy Đ dostępna cena, niższe o ok. 20% w porównaniu z pozostałymi systemami Cromalin koszty eksploatacji oraz prostota obsługi, a przy tym wysoka produktywnoœć Đ odbitka B2 w 18,5 minuty i zachowana jakoœć i stabilnoœć Cromalin! Opracowano na podstawie informacji firmy Eurintrade