NEPCon rozszerza działalność
6 gru 2016 14:50

Z dniem 1 lipca 2009 NEPCon przejął kierownictwo nad programem SmartWood Rainforest Alliance w całej Europie, a także w Rosji, Izraelu i Turcji. Zmiana w strukturze usług nastąpiła w odpowiedzi na stały wzrost certyfikacji przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej oraz potrzebę pojawienia się szerszego wachlarza efektywnych usług. Zapotrzebowanie na certyfikację FSC i związane z nią usługi wciąż rośnie, nawet w obliczu globalnego kryzysu. Certyfikacja kontroli pochodzenia produktu FSC wzrosła na świecie o 10% w ciągu pierwszego kwartału br. W niektórych krajach europejskich takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja wzrost przekracza 15% – mówi Peter Feilberg, dyrektor generalny NEPCon. Aby umożliwić klientom europejskim spełnienie aktualnych wymogów rynku globalnego, udoskonalamy efektywność naszej administracji oraz rozszerzamy naszą ofertę o dodatkowe usługi jak weryfikacja legalności i działalność leśna na rzecz zrównoważenia emisji CO2. Będziemy również kłaść większy nacisk na usługi w lokalnych językach, porozumienia biznesowe i usługi komunikacyjne. Poszukujemy też sposobów na kreowanie wartości dodanej w przemyśle drzewnym certyfikowanym FSC/Rainforest Alliance –mówi Feilberg. – Jako partnerzy Rainforest Alliance możemy zaoferować firmom certyfikowanym FSC możliwość posługiwania się ekskluzywnym logo Rainforest Alliance Certified Seal w połączeniu ze znakiem towarowym FSC. Logo Rainforest Alliance Certified zyskało uznanie na skalę globalną jako znak świadczący o wiarygodnej certyfikacji odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Na współpracę z Rainforest Alliance zdecydowały się takie firmy jak McDonald’s, Chiquita, Kraft Foods i Lipton Tea. Wszystkie certyfikaty FSC posiadane przez klientów NEPCon nadal będą wydawane i aktualizowane przez Rainforest Alliance, partnera NEPCon posiadającego akredytację FSC. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon

error: Kopiowanie zabronione!
cript>