Neusiedler inwestuje w Europie Œrodkowej
6 gru 2016 14:43

W dwa lata po nabyciu 50% udziałów w słowackiej papierni SCP, Neusiedler ponownie inwestuje w Europie Œrodkowej. Austriacka spółka stała się ostatnio właœcicielem 88% rosyjskiego przedsiębiorstwa Syktyvar Forest Enterprise (SFE). SFE należy do czołowych rosyjskich producentów papieru i celulozy. Jego działalnoœć obejmuje Europę Œrodkowš, Œrodkowy Wschód i Azję. Przedsiębiorstwo dysponuje 4 maszynami papierniczymi o rocznej zdolnoœci produkcyjnej 700 tys. ton papieru, w tym 400 tys. ton papierów biurowych. Neusiedler zainwestuje w modernizację Syktyvar Forest Enterprise 41 mln USD. Inwestycje Neusiedlera w słowackš spółkę SCP wyniosły 240 mln USD. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>