Nie wszystko na sprzedaż
6 gru 2016 14:43

W nawišzaniu do naszej publikacji (serwis z 24.10 i PoligrafikA nr 11/03) dotyczšcej planowanej sprzedaży zabytkowych budynków po dawnej fabryce Norblina i zwišzanego z tym zagrożenia dla mieszczšcych się tam placówek muzealnych, otrzymaliœmy z Muzeum Drukarstwa następujšcš informację: ăDziałania podjęte przez zbankrutowanš firmę Norblin SA i decyzja urzędnika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego były niezgodne ze stanem prawnym posesji przy ul. Żelaznej róg Łuckiej. W 1982 r. ówczesny zarzšd Walcowni Metali ăWarszawaÓ zrzekł się praw do tego terenu na rzecz Skarbu Państwa, otrzymujšc w zamian teren przy ul. Palisadowej i budynki postawione z funduszy państwowych. Stosowny dokument został sporzšdzony i zdeponowany w Ministerstwie. Decyzja urzędnika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została podjęta bez zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, także Głównego Konserwatora (obiekt jest wpisany do rejestru zabytków). Odwołania prezydenta m.st. Warszawy oraz dyrektorów obu Muzeów: Techniki i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy zostały rozpatrzone pozytywnie. W piœmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.10.03 podpisanym przez zastępcę dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnoœciowych mgr. Józefa KoŸlakowskiego otrzymaliœmy następujšcš decyzję: ăUstosunkowujšc się do poruszonej w odwołaniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy kwestii prawa własnoœci przedmiotowej nieruchomoœci należy stwierdzić, iż w dniu 5 grudnia 1990 r. stanowiła ona i nadal pozostaje własnoœciš Skarbu PaństwaÓ.