Nietypowy format
6 gru 2016 14:56

Kilkadziesiąt osób, przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw poligraficznych z różnych regionów Polski, wzięło udział w Dniu Otwartym zorganizowanym 7 czerwca w drukarni PBMedia w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorami Open Day były firmy: Agfa Graphics, Derya (polski przedstawiciel Ryobi), Infosystems SA i Siemens Finance Sp. z o.o. Podczas spotkania zaprezentowane zostały „na żywo” niedawne inwestycje poczynione przez PBMedia: w pełni zautomatyzowany system CtP firmy Agfa Graphics oraz maszyna offsetowa firmy Ryobi, drukująca w unikalnym formacie C1. Przybyłych gości powitał Piotr Gabrylewicz, dyrektor działu maszyn offsetowych w firmie Derya, będący – obok Jarosława Suchodolskiego, kierownika ds. kluczowych klientów Agfa Graphics – jednym z dwóch inicjatorów spotkania. Krótkie powitania uczestników Dnia Otwartego wygłosili: Jarosław Licznerski – dyrektor generalny Infosystems SA, Michał Wierzbowski – regionalny kierownik sprzedaży Siemens Finance Sp. z o.o., Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics oraz Romuald Piecha – prezes firmy Derya. Kohei Yatsumoto – szef sprzedaży międzynarodowej w firmie Ryobi podziękował firmie PB Media za okazane zaufanie i podkreślił, że polski rynek poligraficzny jest dla Ryobi szczególnie istotny. Na zakończenie wręczył drobny upominek Pawłowi Baranowskiemu – prezesowi PBMedia, życząc sukcesów i wyrażając nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych inwestycjach. Organizatorzy spotkania od dłuższego czasu współpracują ściśle ze sobą, oferując potencjalnym klientom kompleksowe rozwiązania inwestycyjne. Mówi Piotr Gabrylewicz: Prezentowana przez nas maszyna Ryobi 920 jest szczególnie popularna u klientów, bazujących obecnie na formacie B2. Rozważając taką inwestycję myślą również o większym systemie CtP – i tu gotowe rozwiązania proponuje firma Agfa Graphics. Na tak przygotowany pakiet firma Infosystems SA przygotowuje wniosek o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, natomiast Siemens Finance Sp. z o.o. finansuje inwestycję do 100 proc. jej wartości na drodze pożyczki. Uzyskane przez klienta dofinansowanie ze środków pozyskanych z dotacji z Unii Europejskiej może zostać przeznaczone na częściową spłatę pożyczki udzielonej przez Siemens Finance Sp. z o.o. Jako pierwsi w bloku prezentacji merytorycznych wystąpili przedstawiciele Infosystems SA – Jarosław Licznerski i Kamil Gruner – konsultant w Departamencie Funduszy Europejskiej (DFE), działającym w ramach tej firmy. Ich prezentacja dotyczyła usług oferowanych przez DFE oraz aktualnej i przyszłej sytuacji w obszarze dotacji unijnych. Przedstawiciele Infosystems SA zaprezentowali perspektywę finansową na lata 2014-2020, wskazując, że przynosi ona o 20 proc. więcej pieniędzy dla regionalnych programów inwestycyjnych i uwzględnia szereg inicjatyw typu „od pomysłu do przemysłu” oraz liczne zwrotne instrumenty wsparcia. Jako ważny czynnik, sprzyjający szybszemu uruchomieniu funduszy unijnych już w 2014 roku, wskazano wybory parlamentarne zaplanowane na 2015 rok. Druga prezentacja została przygotowana przez Sylwestra Wildnera i Michała Wierzbowskiego z Siemens Finance Sp. z o.o. Przedstawili oni firmę, która na polskim rynku jest obecna od 1999 roku i oferuje różnego rodzaju produkty, wspierające przedsiębiorców z rynku drukarskiego w realizowanych przez nich inwestycjach. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część spotkania: blok prezentacji technicznych, połączony z demonstracją pracujących w drukarni PBMedia rozwiązań. Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele firmy Agfa Graphics, dostawcy w pełni zautomatyzowanego, pełnoformatowego systemu CtP, bazującego na naświetlarce Avalon N8-60S. Krzysztof Sadziński, presales & product manager Agfa Graphics, zapoznał uczestników Dnia Otwartego z funkcjami i modułami systemu Apogee 8, który – w wersji Manage – steruje zainstalowaną w PBMedia naświetlarką. Następnie Maciej Baur, product manager Agfa Graphics, przedstawił rodzinę naświetlarek Avalon N, której przedstawiciel – Avalon N8-60S – jest użytkowany przez PBMedia. Następnie miała miejsce prezentacja przygotowania pracy do druku i jej wysłania do naświetlarki CtP, znajdującej się w innym pomieszczeniu drukarni. Dzięki zdalnemu połączeniu za pośrednictwem smartfonu i możliwości komunikacji naświetlarki poprzez sieć lokalną i przeglądarkę internetową, zebrani w hali maszyn goście mieli możliwość obserwowania na ekranie, jak przebiega cały proces produkcyjny: zarówno z perspektywy operatora systemu workflow, jak i osoby nadzorującej pracę samej naświetlarki. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a przygotowane podczas niej formy drukowe już po kilku minutach trafiły do maszyny Ryobi. Kolejną część prezentacji poprowadził przedstawiciel firmy Derya – Piotr Gabrylewicz. Podczas narządzania maszyny i zakładania form opowiedział w kilku słowach o najważniejszych zaletach maszyn Ryobi z serii 920, podkreślając ich niestandardowy format druku na podłożach 920x615 mm, przy maks. formacie arkusza wynoszącym 920x640 mm (C1). Pozwala on uzyskać na jednym arkuszu osiem użytków A4, jak też wydrukować produkt w międzynarodowym formacie A1. Piotr Gabrylewicz wskazywał przy tym na konkurencyjność względem maszyn w klasycznym formacie B1: Dzięki pracy na maszynie Ryobi serii 920 – produkując 95 proc. prac, które normalnie produkuje się na maszynach B1 – uzyskuje się znaczące oszczędności w zużywanych płytach (27 proc.), papierze (7 proc.), energii niezbędnej do pracy maszyny (37 proc.) oraz miejscu koniecznym na jej posadowienie (35 proc.). Zdaniem Piotra Gabrylewicza maszyny Ryobi z serii 920 stanowią najlepszy wybór w klasie maszyn pełnoformatowych pod względem optymalizacji kosztów pracy. W drukarni PBMedia pracuje maszyna Ryobi 924 w wersji czterokolorowej z wieżą lakierującą, oferująca maks. prędkość 16,2 tys. ark./h. Wyposażona jest w liczne rozwiązania automatyzujące jej pracę tak, że przezbrojenie z pracy na pracę w trybie zwykłej produkcji w zakładzie zajmuje przeciętnie od 5 do 10 minut. Jak poinformował Piotr Gabrylewicz, z doświadczeń jej użytkowników (także polskich) wynika, że opłacalność uruchamiania maszyny zaczyna się już od 100 arkuszy. Dzięki temu jest ona atrakcyjnym rozwiązaniem dla drukarń bazujących na małych i średnich nakładach, gdzie kluczowe są szybka zmiana prac i błyskawiczne osiągnięcie pierwszej odbitki nakładowej. O jakości zapewnianej przez maszynę Ryobi 920 można się było przekonać podczas demonstracji drukowania: wydrukowany został okolicznościowy plakat, zawierający m.in. zdjęcia wykonane tuż przed ceremonią otwarcia spotkania. Plakat ten został wydrukowany w kilka minut w nakładzie kilkuset egzemplarzy, a zebranym przedstawiono do oceny wszystkie arkusze – od pierwszego do ostatniego. Opinie o jakości druku były bardzo pozytywne. Po zakończeniu prezentacji w drukarni PB Media goście Dnia Otwartego mieli okazję szczegółowo zapoznać się z pracującymi od niedawna w drukarni rozwiązaniami: systemem CtP i maszyną drukującą. Opracowano na podstawie informacji organizatorów

error: Kopiowanie zabronione!
cript>