Nowa era opakowań
6 gru 2016 14:59

W czwartek, 24 września 2015, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dobiegło końca największe, cieszące się najdłuższą tradycją targową wydarzenie biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej dla branż spożywczej, gastronomicznej i hotelarskiej. Blok targów POLAGRA, PAKFOOD oraz rozpoczęte dwa dni wcześniej Smaki Regionów odwiedziło ponad 60 tys. zwiedzających. Na targach swoją ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 30 krajów. To była jedna z najciekawszych w ostatnich latach odsłon targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD. Branża rozwija się intensywnie, a możliwość dofinansowania działalności ze środków unijnych jest jak koło zamachowe do napędzania sektora opakowań żywności. Ekspozycja oraz wydarzenia towarzyszące zostały tak przygotowane i dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw, aby klienci targów zaabsorbowani ekspozycją i zaopatrzeni w wiedzę z energią wkroczyli na rynek po to, aby sięgać po kolejne szanse, które ten dla nich szykuje. A jest o co walczyć! Chociażby ze względu na to, że od kilku lat notowany jest dynamiczny rozwój rynku produktów mleczarskich. Największy segment w żywności pakowanej stanowi właśnie nabiał – szacowany jest na ok. 16 mld złotych w 2015 roku. To drugi najszybciej rosnący segment po słodyczach (9 mld złotych w 2015 roku). Co więcej, już na przestrzeni ostatnich kilku lat zmiany demograficzne, styl życia, ochrona środowiska i ekspansja na nowe rynki zbytu zdeterminowały kierunki rozwoju branży, a to jeszcze nie koniec. To właśnie na targach PAKFOOD sektor opakowaniowy miał okazję przygotować się, a nawet zaprogramować się na to, w jaki sposób wyprzedzać zmiany na rynku konsumenckim. Sprzyjały temu ekspozycja wypełniona nowościami oraz konferencje i szkolenia, zarówno te techniczne, np. konferencja pt. „Pakowanie żywności. Wybrane problemy. Znaczenie folii”, jak i te dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych oraz szkolenia marketingowe. Długotrwale i konsekwentnie realizowane projekty w ramach bloku targów POLAGRA, ich rozwój, ewolucja i dopasowana do potrzeb branży strategia pozwalają mówić o tym, że Międzynarodowe Targi Poznańskie stworzyły silną markę, która przyciąga cały sektor spożywczy. Realizowanie biznesowej strategii synergii branż, tematycznie ze sobą korespondujących, stwarza imponujące i kompleksowe wydarzenie, które wspiera proces dywersyfikacji, a jednocześnie optymalizuje koszty i czas zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Oferty firm skumulowane w jednym miejscu i czasie zaspokajają potrzeby biznesowe wszystkich interesariuszy sektora. To była wyjątkowa edycja. Pełna nowości rynkowych, znakomicie przygotowanych ofert wystawców, z bogatym, pożytecznym programem wydarzeń. Podążamy za zachodzącymi zmianami w branży, ale przede wszystkim za potrzebami, jakie sygnalizuje. Wiedza i doświadczenie są kluczowe w przygotowaniu udanego wydarzenia biznesowego. Dlatego pracę nad każdą edycją targów rozpoczynamy zawsze od dogłębnej analizy opinii i potrzeb potencjalnych uczestników. Następnie konsekwentnie realizujemy cel, którym jest udany mariaż biznesowy naszych wystawców i ich klientów, czyli zwiedzających. Intensywna kampania promocyjna w mediach zagranicznych spowodowała, że targi odwiedziły w tym roku liczne delegacje właścicieli i prezesów firm m.in. z takich państw jak Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa i Białoruś – mówi Joanna Jasińska, dyrektor targów POLAGRA TECH i PAKFOOD. – Dla nas czas spędzony na spotkaniach biznesowych z wystawcami i zwiedzającymi jest cennym źródłem informacji na temat branży, które już dziś przekuwamy w działania nad przygotowaniem kolejnej edycji udanych targów. W 2016 roku wiodącym tematem targów POLAGRA TECH będzie Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych, a za dwa lata ponownie zagości Salon Technologii Mięsnych i Rybnych oraz poświęcony branży opakowań dla przemysłu spożywczego – PAKFOOD. Opracowano na podstawie materiałów MTP