Nowa fabryka Sicpy
6 gru 2016 14:43

Sicpa wybudowała w Annemasse (Francja) nowš fabrykę płynnych farb rozpuszczalnikowych. Inwestycja ta o wdzięcznej nazwie Victor kosztowała Đ bagatelka Đ 4,5 mln euro. Tak wysoki koszt wišże się z zastosowaniem najnowszych technologii: zakład jest całkowicie zautomatyzowany, wszystkie procesy sš nadzorowane komputerowo w celu ograniczenia ryzyka zwišzanego z czynnoœciami wykonywanymi ręcznie. Innym czynnikiem, do którego przywišzuje się dużš wagę, jest ekologia. Sicpa od poczštku stara się dostosowywać swojš produkcję do norm europejskich, które majš być wdrożone do roku 2005, zwłaszcza jeœli chodzi o pozostałoœci lotnych zwišzków organicznych. W roku 2003 nowa fabryka wyprodukuje 12 000 ton farb. Sicpa, której celem jest stać się jednym z trzech głównych œwiatowych producentów farb do opakowań, podpisała porozumienie z amerykańskim koncernem Flint Ink, na mocy którego Flint Ink przejmie od Sicpy działalnoœć zwišzanš z produkcjš farb heatsetowych i coldsetowych, sam natomiast przekaże jej swojš działalnoœć dotyczšcš produkcji farb do zabezpieczeń Đ wszystko to w skali œwiatowej. Na podstawie ăCaractereÓ nr 583/2003 opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>