Nowa generacja urzšdzeń DocuTech
6 gru 2016 14:43

Jednym z przebojów firmy Xerox na targach drupa będš z pewnoœciš nowe czarno-białe cyfrowe kopiarko-drukarki: Xerox DocuTech 100 i DocuTech 120. W opracowanie nowej platformy technologicznej firma zainwestowała 400 milionów USD. Oba produkty majš umocnić dominację firmy Xerox na rynku niskonakładowego druku na żšdanie, który powstał wraz z wprowadze-niem pierwszego systemu DocuTech w latach dziewięćdziesištych. Xerox DocuTech 100 i DocuTech 120 to produkty oferujšce cyfrowš alternatywę dla druku offsetowego. Oba urzšdzenia zaprojektowano z myœlš o zakładach szybkiego druku, wewnštrzfirmowych działach reprograficznych oraz dużych przedsiębiorstwach. Przeznaczone sš do drukowania raportów, broszur oraz codziennego kopiowania i powielania. Systemy te, zdaniem producenta, definiujš nowš kategorię ăœredniej mocy produkcyjnejÓ, oferujšc metody druku i funkcje wydawnicze dotychczas dostępne tylko w sprzęcie klasy wyższej. Nowe kopiarko-drukarki zawierajš technologie opracowane na potrzeby cyfrowej maszyny drukujšcej DocuColor iGen3 i sš oparte na nowatorskiej, modularnej architekturze. Jak zapewnia Xerox, w porównaniu z istniejšcymi profesjonalnymi drukarkami cyfrowymi nowe urzšdzenia DocuTech używajš o 40% mniej ruchomych częœci, co ma zagwarantować szybsze naprawy i większš niezawodnoœć. Spodziewamy się, że ta platforma następnej generacji wpłynie na druk czarno-biały tak, jak DocuColor iGen3 wpłynšł na druk kolorowy. Firma Xerox i jej klienci zyskajš nowe możliwoœci biznesowe na rynku druku czarno-białego, obecnie realizowanego na maszynach offsetowych. Wartoœć tego rynku szacuje się na 7 miliardów USD Đ powiedział Michał Łepkowski, Marketing Manager Xerox Polska. Đ Nowa platforma współpracuje z naszymi otwartymi systemami obiegu dokumentów i doskonale nadaje się do tworzenia nowej rodziny systemów cyfrowych. DocuTech 100 produkuje do 100 stron na minutę w trybie kopiowania lub wydruku, a DocuTech 120 działa z prędkoœciš 120 stron na minutę. Oba produkty sš zaprojektowane pod kštem œredniego miesięcznego obcišżenia w wysokoœci 500 000 stron z gwarantowanym maksymalnym obcišżeniem w wysokoœci 700 000 stron miesięcznie. Sš przyjazne dla œrodowiska Đ dzięki użyciu nietoksycznych suchych tuszów nie produkujš niebezpiecznych odpadów. W obu produktach zmniejszono też poziom hałasu Đ jest on cztery razy mniejszy niż w innych profesjonalnych drukarkach cyfrowych. Firma Xerox dołšczyła do urzšdzeń DocuTech także inne nowatorskie rozwišzania iGen3, m.in. mechanizm SmartPress Paper Handling, zaœ za jakoœć obrazu odpowiada system sterujšcy, który co sekundę wykonuje 750 000 obliczeń rejestracyjnych i może regulować położenie papieru z dokładnoœciš do jednej ósmej œrednicy ludzkiego włosa. Urzšdzenia DocuTech majš pojedynczy zintegrowany interfejs Đ sterownik druku Xerox DocuSP Đ który obsługuje najczęœciej używane strumienie wydruku i formaty plików, zapewniajšc zgodnoœć z funkcjami równoważenia obcišżenia i druku lokalnego 28 systemów Xerox. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox