Nowa generacja web2print
6 gru 2016 14:51

PuzzleFlow Factory to jedna z adaptacji systemu PuzzleFlow Solution Framework zaprojektowana i dostosowana do potrzeb każdego studia prepress w zakresie: akwizycji prac, preflightu, korekcji, impozycji, proofingu, akceptacji i wysyłania prac do druku cyfrowego lub naświetleń CtP. Wyobraźmy sobie system wyposażony w automatyczny preflight dokonywany jeszcze po stronie klienta, zanim praca trafi do produkcji. Wyobraźmy sobie serwis internetowy służący do dostarczania prac online, z unikalną szatą graficzną i logo dowolnej drukarni. Dodajmy do tego przemyślany, optymalny system tworzenia i przechowywania zleceń, zautomatyzowaną korekcję prac, impozycję pracującą w technologii JDF i zdalną akceptację prac wyjściowych. Wszystkie te zadania realizuje jeden spójny system produkcyjny PuzzleFlow Factory. Niezależnie od tego, czy urządzeniem końcowym w cyklu produkcyjnym jest system CtP, czy urządzenie do druku cyfrowego oraz jak wielu jest użytkowników systemu i gdzie się oni znajdują, nasze rozwiązanie jest jedynym kompleksowym oferowanym na rynku systemem produkcyjnym opartym na formacie PDF i standardzie JDF. Bardzo istotnym elementem naszego rozwiązania jest PuzzleFlow Express Client – narzędzie służące do zakładania zleceń w systemie PuzzleFlow Factory. Pozwala na natychmiastowe sprawdzenie poprawności PDF oraz jego zgodności z założeniami produkcyjnymi już na etapie tworzenia pracy na stacjach graficznych, a więc przed transferem plików na serwery produkcyjne. Zatem osoba zakładająca zlecenie dowiaduje się wcześnie o ewentualnych błędach w pracy, nie marnując czasu na niepotrzebny transfer plików na serwer, który w przypadku istotnych wad w pracy i tak trzeba by powtórzyć. Jak wygląda praca w PuzzleFlow Factory? Podstawa systemu web2print – akwizycja prac on-line Zacznijmy od etapu założenia zlecenia w systemie. Najpierw zarejestrowany klient zakłada w systemie zlecenie, korzystając z aplikacji PuzzleFlow Express Client. Natychmiast po uruchomieniu aplikacja łączy się z portalem akwizycji prac. Klient loguje się do serwisu zawierającego szatę graficzną i logo drukarni czy naświetlarni CtP, ma więc poczucie pracy w unikalnym, natywnym portalu drukarni bądź naświetlarni. Preflight po stronie klienta Następnie tworzone jest w systemie nowe zlecenie. Klient określa parametry zlecenia i wybiera powiązany dokument PDF. Wtedy PuzzleFlow Express Client komunikuje się z serwerem PuzzleFlow Factory i otrzymuje z serwera instrukcję, w jaki sposób przetworzyć ten dokument. Według tej instrukcji plik jest normalizowany i weryfikowany. Jeśli preflight nie wykazał poważnych błędów w pracy, PuzzleFlow Express Client wysyła dokument do serwera, uzupełniając założone zlecenie. Jeśli zaś praca zawiera błędy krytyczne, czyli takie, których nie da się automatycznie skorygować (np. zbyt niska rozdzielczość czy brak fontów), to wysłanie pracy zostaje wstrzymane, a klient ma do dyspozycji pełny raport błędów, także w postaci graficznej z obiektami na osobnych warstwach odpowiadających parametrom preflightu. Automatyczna korekcja Natychmiast po tym, jak praca znajdzie się na serwerze, uruchamiany jest proces automatycznej optymalizacji i wstępnej korekcji pracy, a także ewentualnie dodatkowe procesy wymagane w danej produkcji, np. Transparency flatening, zamiana fontów na krzywe, color-management, trapping i inne operacje. Po tym etapie poszczególne stro-ny zlecenia są gotowe do montażu elektronicznego. Impozycja Montaż w systemie PuzzleFlow Factory projektuje się za pomocą programu PuzzleFlow Organizer Client. Zaraz po uruchomieniu aplikacja łączy się z serwerem PuzzleFlow i wyświetla listę wszystkich bieżących zleceń oczekujących na montaż. Operator nie musi myśleć o tym, gdzie leżą pliki i jak są przygotowane. Ma pewność, że do obsługiwanego zlecenia dołączone są już sprawdzone i poprawione dokumenty, a cała historia kolejnych wersji poszczególnych stron publikacji jest zapisana w samym zleceniu. Operator wybiera zlecenie z listy. PuzzleFlow Organizer dostaje wtedy listę wszystkich dokumentów powiązanych ze zleceniem. W celu przyspieszenia transferu danych pliki przesyłane do PuzzleFlow Organizera z przeznaczeniem do montażu to w rzeczywistości kopie o niskiej rozdzielczości, natomiast oryginalne dokumenty pozostają nienaruszone na serwerze. Operator tworzy montaż korzystając z interaktywnego podglądu, edytora złamywania oraz dużego wyboru znaczników impozycyjnych i wszystkich innych cech aplikacji PuzzleFlow Organizer. Jednak zamiast zapisywać dane na lokalnym dysku, program odsyła zapis impozycji w formacie JDF z powrotem do serwera PuzzleFlow. Na serwerze, z otrzymanego pliku JDF i oryginalnych dokumentów w pełnej rozdzielczości, powstaje ostateczny obraz zmontowanego arkusza. Gotowy montaż (względnie jego kopia przetworzona na potrzeby ozalidu lub po prostu wglądówka) oczekuje teraz na akceptację online. Proofing i Approval Ponieważ ten właśnie etap jest jednym z najważniejszych w procesie produkcyjnym, w PuzzleFlow dysponujemy kilkoma możliwościami udostępnienia pracy na poszczególnych etapach produkcji do akceptacji przez klienta lub osobę odpowiedzialną za jakość w drukarni cyfrowej bądź naświetlarni CtP. System PuzzleFlow Factory, zależnie od wymagań klienta, umożliwia wysłanie notyfikacji e-mail informującej o zakończeniu pewnego etapu produkcyjnego. Przykładowo, po zakończeniu niezbędnych korekcji pracy klient może otrzymać e-mail z adresem, pod którym można znaleźć plik produkcyjny do akceptacji, gotowe arkusze razem z warstwą trappingu lub podgląd online zrastrowanych arkuszy. W zależności od tego, czy wymagany jest etap próbnego wydruku kontraktowego np. w systemie CGS, GMG, EFI, możemy rozszerzyć proces produkcyjny w PuzzleFlow Factory o etap automatycznego przygotowania prac pod dany system proofingu. Koordynacja Wszystkie etapy realizacji zlecenia opisane powyżej mogą oczywiście następować jednocześnie dla różnych zleceń. Kiedy jedno zlecenie jest w trakcie montażu, inne zlecenie może być weryfikowane lub poprawiane, inne przygotowywane do impozycji, jeszcze inne wstrzymane i oczekujące na akceptację po etapie proofingu ekranowego lub kontraktowego wydruku próbnego. Każdy operator systemu ma jasno określone zadania, uprawnienia i kompetencje. Koordynacją procesów i optymalnym wykorzystaniem zasobów (tzw. load-balancing) w przypadku dużej ilości zadań produkcyjnych zajmuje się system PuzzleFlow. PuzzleFlow Factory – nowoczesny kompleksowy system produkcji poligraficznej PuzzleFlow Factory to nie tylko system do lokalnej weryfikacji prac i do wielostanowiskowej impozycji. To w pełni zintegrowane, nowoczesne środowisko produkcyjne typu web2print, wyposażone w system zarządzania zleceniami, przechowywania danych klientów i ich plików. PuzzleFlow Factory to elastyczny system produkcyjny, który w razie potrzeby można rozbudować o dowolną dodatkową funkcjonalność, jak choćby zaawansowany color-management, wektorowy trapping czy tworzenie profili farbowych CIP3. PuzzleFlow Factory można także dopasować do własnych potrzeb w najmniejszych szczegółach takich jak szata graficzna aplikacji i logo, tworząc personalizowany portal dla klientów. To wszystko czyni PuzzleFlow Factory najnowocześniejszym i jedynym na rynku systemem przyjmowania oraz pełnej realizacji zleceń w poligrafii. Rozwiązania konkurencyjne, które oczywiście pojawiają się w ofercie innych firm (w tym uznanych producentów systemów CtP lub urządzeń do druku cyfrowego) to mniej lub bardziej udane próby połączenia w jeden system elementów kilku producentów. Każdy, kto ma doświadczenie w tej mierze, doskonale zdaje sobie sprawę, jak trudno jest utrzymać na aktualnym poziomie technologicznym system składający się z wielu różnych bibliotek pochodzących od różnych producentów, nie mówiąc już o trudnościach z otrzymaniem pomocy technicznej. PuzzleFlow Factory to jedno z wielu gotowych rozwiązań opartych na systemie PuzzleFlow nowej generacji. Inne rozwiązanie – PuzzleFlow Print on Demand – pracuje w oparciu o gotowe definicje produktów, których produkcję, łącznie z korekcją kolorów pod konkretny papier i montażem pod dane urządzenie wyjściowe, daje się w pełni zautomatyzować. O tym napiszemy szerzej w następnym artykule.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>