Nowa siedziba Risetu
6 gru 2016 14:42

5 wrzeœnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy Riset przy ulicy Maszewskiej 28 w Warszawie. Przypomnijmy: Riset istnieje od 1985 r. i od poczštku swojej działalnoœci zajmuje się dystrybucjš i serwisem urzšdzeń biurowych. Od 1996 roku jest wyłšcznym dystrybutorem urzšdzeń poligraficznych i introligatorskich Duplo na terenie całego kraju. Rok póŸniej firma otrzymała wyłšcznoœć na sprzedaż urzšdzeń biurowych marki Rex Rotary. Nowa siedziba jest m.in. znakiem przemian, jakie zachodzš w Risecie. Firma oprócz sprzedaży, wynajmu i serwisu urzšdzeń zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych systemów do zarzšdzania obiegiem dokumentów i ich archiwizacji. Misjš firmy jest nadawanie pożšdanej formy dokumentom. Ambicjš ludzi, którzy jš tworzš, jest uczynienie z Risetu firmy doradczej, która swoim klientom będzie proponować nie tylko urzšdzenia, ale również konkretne rozwišzania, co podkreœlał w trakcie prezentacji dla dziennikarzy Dariusz Œwierszcz Đ dyrektor ds. Duplo w Risecie. Uroczyste otwarcie nowej firmy było połšczone z Dniami Otwartymi. Wstęgę przecinał Jarosław Szabłowski Đ właœciciel Risetu. Następnie Krystian Maniecki Đ Marketing Manager oprowadził przybyłych goœci po nowej siedzibie prezentujšc wszystkie działy firmy. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>