Nowa struktura organizacyjna Heidelberger Druckmaschinen AG
6 gru 2016 14:51

Zarząd oraz Rada Nadzorcza firmy Heidelberger Druckmaschinen AG podjęli decyzję o restrukturyzacji firmy. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku Heidelberg zostanie podzielony na trzy działy: urządzenia, usługi i usługi finansowe (Heidelberg Equipment, Heidelberg Services, Heidelberg Financial Services). Rada Nadzorcza zdecydowała również o reorganizacji zarządu firmy. Skoncentrowanie się na działach Heidelberg Equipment i Heidelberg Services wzmacnia strategiczną orientację firmy, gdyż Heidelberg oferuje klientom zarówno technologicznie zaawansowane produkty, jak i pełny zakres innowacyjnych usług. Firma odpowiada także na zmieniające się struktury w globalnym przemyśle poligraficznym poprzez znaczne rozszerzenie działu usług, który jest względnie niezależny od cyklów koniunkturalnych. Istniejące działy Press i Postpress zostaną włączone w nową strukturę korporacyjną, a dwa nowe działy przejmują na siebie odpowiedzialność za kontynuację ich działalności. Dział usług finansowych Heidelberg Financial Services będzie funkcjonował jak dotychczas. Odpowiednio do powyższych zmian następuje nowy podział obowiązków wśród członków zarządu. Osobą odpowiedzialną za dział urządzeń Heidelberg Equipment będzie Stephan Plenz (44), poprzednio członek zarządu odpowiedzialny za technologię i bieżące operacje firmy. Na spotkaniu Rady Nadzorczej powołano Marcela Kiesslinga (48) na członka zarządu z dniem 1 stycznia 2010. Będzie on odpowiedzialny za dział usług Heidelberg Services. Kiessling pracuje w firmie od 20 lat. Był m.in. szefem sprzedaży w Niemczech, a od września 2004 r. odpowiadał za rejon obu Ameryk. Od 1 stycznia 2010 roku zarząd firmy będzie się składał z Bernharda Schreiera (55), CEO, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing, Dirka Kaliebe (43), CFO, odpowiedzialnego za dział usług finansowych Heidelberg Financial Services oraz Stephana Plenza i Marcela Kiesslinga. W wyniku reorganizacji dr Jürgen Rautert, do chwili obecnej członek zarządu odpowiedzialnyza sprzedaż, odchodzi z zarządu za obopólnym porozumieniem. Jego obowiązki przejmuje Bernhard Schreier. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

error: Kopiowanie zabronione!
cript>