Nowa suszarka UV firmy Dr Hšnle
6 gru 2016 14:42

Drukarnie wklęsłodrukowe, wobec systematycznie zmniejszajšcych się nakładów i pilnych zamówień (Just in Time), wprowadzajš dodatkowo technikę fleksograficznš UV. Jej siła wynika przede wszystkim z natychmiastowego wysychania farby i bezpoœredniej dalszej obróbki wydrukowanych produktów. Stosowane do suszenia promieniowanie emituje oprócz promieniowania UV również niepożšdane ciepło w formie promieniowania podczerwieni. Prowadzi ono do ogrzania podłoża, co przede wszystkim w materiałach syntetycznych powoduje zniekształcenia i w następstwie problem z pasowaniem. To techniczne wyzwanie doprowadziło do wprowadzenia przez firmę Dr Hšnle suszarek UV wyposażonych w technologię ACM. System ten spowodował redukcję promieniowania podczerwieni o 80%, co zmniejszyło wzrost temperatury podłoża o 65%. Technologia ta może znaleŸć różne praktyczne zastosowania. Aby maszyna fleksograficzna mogła zadrukowywać materiały wrażliwe na temperaturę, należy wyposażyć jš w suszarki UV z technologiš Hšnle ACM. Firma Hšnle do testów zastosowała folię BOPP o gruboœci 30 ľm drukujšc dwoma kolorami. Po przejœciu przez wszystkie osiem promienników UV różnica temperatury przed naœwietleniem i po nim wyniosła tylko 8ĄC. Kolejny test został przeprowadzony na maszynie siedmiokolorowej. Drukowano czterema farbami triadowymi na etykietowym papierze samoprzylepnym. Taki sam test wykonano następnie na 38 ľm folii BOPP. W czasie druku testowego było włšczonych siedem promienników, a różnica temperatury wyniosła 12źC na materiale syntetycznym i 14źC na papierze etykietowym. Pomimo że przy drukowaniu farbami cyan i czarnš właœciwoœci absorpcyjne temperatury sš większe aniżeli przy żółtej i magencie, w tym przypadku nie było potrzebne chłodzenie wałków. Przy zastosowaniu technologii Hšnle ACM można osišgnšć znacznš obniżkę kosztów inwestycji, konserwacji i eksploatacji. Firma Dr Hšnle umożliwia wypożyczenie producentom maszyn i drukarniom urzšdzeń testowych. Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 6/2002 opracował AO