Nowa wersja portalu Apogee WebApproval 10.1 
19 cze 2017 14:30

Agfa Graphics poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej wersji portalu Apogee WebApproval 10.1, umożliwiającego zdalną współpracę drukarni bądź przygotowalni ze zleceniodawcami. Pojawiły się w niej liczne funkcje i opcje, po raz kolejny rozszerzające funkcjonalność tego zaawansowanego narzędzia. WebApproval to integralna część systemu produkcyjnego Apogee Prepress. Portal pozwala na przesyłanie plików, ich zdalną akceptację oraz kontakt w trybie online między różnymi stronami zaangażowanymi w proces produkcyjny. 

Nowa funkcja podglądu stron

W nowej wersji WebApproval 10.1 możliwe jest elastyczne dostosowanie widoku stron lub rozkładówek przetwarzanej pracy. Dzięki temu użytkownik może dokonać szybkiego ich przeglądu, aktualizując status zlecenia. Wprowadzona została także opcja eksportu softproofów wybranego zakresu (części) stron, co jest użyteczne, gdy konieczne jest wykonywanie drukowanych odbitek próbnych. Usprawniono akceptowanie zakresu stron – obecnie wymaga ono zaledwie kilku kliknięć myszą.

Nowa wersja widoku stron oferuje też łatwiejsze wstawianie wybranych stron do przetwarzanej pracy za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Proces ten może być realizowany dla wielu plików jednocześnie, ale użytkownik może też wybrać kilka stron z danego pliku i wstawić je w puste miejsca listy stron pracy.

Nowy preflight i panel komentarzy

W WebApproval 10.1 pojawił się nowy panel, uwzględniający wszystkie informacje i komentarze do poszczególnych stron, wygenerowane na etapie wstępnej weryfikacji plików (preflight). Po kliknięciu danego komentarza wyświetlany jest obszar, którego dotyczy ostrzeżenie bądź informacja o błędzie. Ułatwia to przeglądanie zawartości stron i pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów. 

Użytkownik może dodać komentarz do strony, zaznaczając konkretny obszar strony, którego on dotyczy. Możliwe jest też dodawanie komentarzy do pracy w sposób widoczny tylko dla pracowników drukarni (prepress). Wizualizacja korespondencji między użytkownikami poprawia poziom współpracy i obsługi klientów. Ułatwia też zleceniodawcom proces optymalizacji przetwarzanych dokumentów oraz mobilizuje ich do przestrzegania terminów dostarczenia i akceptacji plików. 

W nowej wersji WebApproval 10.1 zmieniono sposób powiększania stron. Teraz odbywa się ono w tym samym oknie, a w wersji PRO można podejrzeć poszczególne separacje lub porównać różne wersje językowe danej pracy. Użytkownicy ta-bletów i smartfonów mogą zmieniać stopień powiększenia bezpośrednio rozszerzając obraz wyświetlany na ekranie. Wszystkie te elementy mają wpływać na jeszcze większą intuicyjność użytkowania portalu WebApproval, na co jego twórcy zwracają szczególną uwagę. 

Podgląd rozkładówek i zaakceptowanych prac

Wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania swoich klientów, Agfa Graphics wprowadziła w panelu nawigacyjnym także opcję wyświetlania rozkładówek, a nie – jak dotychczas – pojedynczych stron. Pojawiła się tu zarazem nowa, zielona ikonka „Zakończono”, informująca o tym, które prace zostały całkowicie przetworzone i zaakceptowane.

Kolejna nowa opcja to nadawanie statusów pracownikom drukarni – funkcja „Tylko podgląd” umożliwia operatorom maszyn drukujących czy introligatorskich wgląd w przychodzące zlecenia, ale bez możliwości wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian.

Usprawnione wysyłanie e-maili i nowe opcje wyświetlania nazwisk

Z myślą o osobach pracujących dla więcej niż jednej firmy, w portalu WebApproval 10.1 wprowadzona została funkcja umożliwiająca im dostęp do wszystkich prac (realizowanych dla każdej z firm) za pomocą jednego adresu e-mailowego. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu zmiennych „prefiksów” dla tego samego adresu, przypisanych danemu klientowi (np. „ford<wojtek@studio.pl” i „peugeot<wojtek@studio.pl”).

Temat każdego z e-maili, jakie portal WebApproval wysyła do użytkowników, może obecnie zaczynać się od indywidualnego, odpowiednio zdefiniowanego tekstu. To pozwala klientom w łatwy sposób filtrować bądź sortować e-maile dotyczące prac obsługiwanych przez WebApproval.

Lepsze wsparcie systemów MIS

Wysoki stopień automatyzacji to jeden z kluczowych elementów, na jaki zwracają uwagę twórcy Apogee Prepress. Drukarnie wykorzystujące w swojej pracy systemy zarządzania produkcją (MIS), dzięki którym dane realizowanych zleceń są automatycznie przesyłane do działu przygotowalni, mogą zainteresować udoskonalenia wprowadzone przez Agfa Graphics w module Apogee Prepress JDF. Ich celem była właśnie lepsza współpraca z portalem WebApproval. 

Dane ze zleceniami mogą obecnie zawierać wiele informacji dotyczących współpracujących przedsiębiorstw, jak też innych, specyficznych dla danej pracy. Dzięki temu wyeliminowana została konieczność ich ponownego wprowadzania, a jednocześnie zminimalizowano ryzyko potencjalnych błędów produkcyjnych.

Dostępność

WebApproval jest integralną częścią systemu produkcyjnego Apogee Prepress 10.1. Będzie on dostępny na rynku od połowy br. Obecni użytkownicy tego narzędzia, zainteresowani aktualizacją do wersji 10.1, są proszeni o kontakt z polskim oddziałem Agfa Graphics bądź też jednym z autoryzowanych, regionalnych dealerów firmy. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa Graphics