Nowa wielkoformatowa drukarka firmy Canon
6 gru 2016 14:43

Firma Canon Europa ogłosiła w dniu 17 lutego wprowadzenie na rynek produkowanej przez siebie 24-calowej, drukujšcej w systemie kolorowym, atramentowej drukarki wielkoformatowej. Urzšdzenie W6200P przeznaczone jest dla rynku grafiki artystycznej, a w szczególnoœci dla rynku wydruków fotograficznych łšczšc Đ jak zapewnia Canon Đ szybkoœć z wysokš jakoœciš drukowanych obrazów przy niskich kosztach eksploatacji. Na rynku historycznie podzielonym na dwa sektory, tzw. sektor print-for-pay (rynki profesjonalnych drukarek przeznaczonych do wydruków grafiki artystycznej) oraz tzw. sektor print-for-use (sprzęt do użytku korporacyjnego, wydruku reklam oraz wykonywania wycišgów barwnych), drukarki LFP tradycyjnie zaspokajały potrzeby wysokiej jakoœci wydruku bšdŸ wysokiej wydajnoœci, lecz nie obu jednoczeœnie. Urzšdzenia W6200P, dostarczane na oba te rynki, pozwalajš na uzyskanie wydruków dwukierunkowych i sš wyposażone w jednocalowš głowicę drukujšcš, co umożliwia wykonywanie z dużš prędkoœciš wydruków o jakoœci fotograficznej. Znaczenie nowego opracowania polega na tym, że laboratoria fotograficzne, agencje reklamowe, fotografowie czy drukarnie niskonakładowe mogš osišgnšć zarówno wysokš szybkoœć wykonywania prac, jak i ich bezkompromisowš jakoœć (...) Đ mówi Paul Hinkins, Europejski Manager Produktu, Canon Europe. Urzšdzenie działa w oparciu o szeœciokolorowy proces drukowania, pozwalajšcy na uzyskanie większej precyzji barw, lepszej głębi oraz łagodnych przejœć tonalnych. Zdaniem producenta, proces drukowania zapewnia uzyskanie wysokiej jakoœci oraz wysokiej rozdzielczoœci wydruków m.in. dzięki generowaniu mikroskopijnych kropel atramentu o stałym kształcie, wymiarach oraz gęstoœci. Opracowano na podstawie informacji firmy Canon Polska