Nowa wielkoformatowa rodzina Canon
6 gru 2016 14:43

W ostatnim czasie Canon wprowadził do swojej oferty nowš, przełomowš rodzinę atramentowych drukarek wielkoformatowych opartych na całkowicie nowej technologii. Nowe produkty sš odpowiedziš na coraz większe zainteresowanie klientów technologiš cyfrowš. Urzšdzenia sš przeznaczone głównie dla profesjonalistów z branży graficznej, poligraficznej i reklamowej. Dzięki swej uniwersalnoœci będš także odpowiednim rozwišzaniem dla firm usługowych. Wszystkie nowe drukarki wykorzystujš szeœć kolorów atramentu. Poza standardowymi czarnym, żółtym, karmazynowym (magenta) i cyjanowym dodatkowo dostępne sš także karmazynowy foto oraz cyjanowy foto. Dzięki temu można uzyskać wyjštkowš wiernoœć kolorów i znacznie większš głębię tonalnš. Sercem całej serii urzšdzeń jest rewolucyjna głowica drukujšca o wysokiej gęstoœci dysz oraz niespotykanej szerokoœci aż jednego cala. Każdy z szeœciu kolorów posiada oddzielny zespół 1280 dysz. Daje to razem 7680 dysz! W czasie wydruku wszystkie sš równoczeœnie ăodpalaneÓ. Technologia drukowania dwukierunkowego zapewnia pracę systemu przy każdym przejœciu głowicy. Dzięki nowej technologii szybkoœć pracy jest do kilku razy większa niż w innych tej klasy produktach dostępnych na rynku. Wydruk w pełnym kolorze w formacie A0 powstaje w cišgu zaledwie dwóch minut. W nowych urzšdzeniach zmniejszono do 4 pl wielkoœć jednej kropli atramentu, która trafia na podłoże. Dzięki nowej głowicy ma ona stały kształt, wielkoœć i gęstoœć. Oznacza to dużo większš precyzję wydruku, a tym samym jeszcze lepszš jakoœć odtworzenia nawet najsubtelniejszych szczegółów. Duży format Urzšdzenia serii 7000 to produkty przeznaczone do dużych formatów. W7250 drukuje na noœnikach o szerokoœci do 24Ó (A1), natomiast W7200 dopuszcza rolki i pojedyncze arkusze o rozmiarach 36Ó (A0). Każdy z szeœciu kolorów posiada oddzielne, bardzo wydajne i niezależnie wymieniane zbiorniki z atramentem o pojemnoœci 330 ml dla W7200 oraz 130 ml dla W7250. System przewodów dostarcza atrament do głowicy drukujšcej, zapewniajšc pracę bez przerw. Jego poziom jest w sposób cišgły monitorowany dla każdego zbiornika. Łatwoœć użytkowania Duży, czytelny panel sterowania zapewnia łatwš obsługę. Drukarki wymagajš bardzo małej iloœci miejsca. Wszystkie operacje odbywajš się wyłšcznie z przodu urzšdzeń Đ także ładowanie noœników! Odbywa się ono przez wycišgnięcie tacy i zainstalowanie w niej roli. Przy bardzo długich wydrukach pomocna jest opcjonalna rolka odbiorcza zapewniajšca cišgłš i bezobsługowš pracę urzšdzenia. Drukarki sš zgodne ze standardowo dostarczanym uniwersalnym programem Canon NetSpot Suite, który umożliwia zdalne zarzšdzanie każdš drukarkš sieciowš. Wszystkie urzšdzenia bez trudu współpracujš z systemami Windows oraz Mac. Każda drukarka posiada komplet złšczy. Poza standardowym już portem USB urzšdzenia posiadajš także gniazda sieci Ethernet (10/100 Mbps) oraz złšcze FireWire (IEEE 1394). Myœlšc o proofingu Specjalnie z myœlš o profesjonalnych wydrukach próbnych zaprojektowano drukarkę W2200. Wykorzystuje ona oczywiœcie nowš głowicę. W tym wypadku jednak dodatkowo dwukrotnie zmniejszono odległoœci pomiędzy dyszami, co pozwoliło uzyskać ultrawysokš fizycznš rozdzielczoœć wydruku 2400 dpi. Urzšdzenie akceptuje noœniki w postaci pojedynczych arkuszy o formatach dużo większych niż A3 (330,2 mm x 482,6 mm). Pozwala to zmieœcić na wydruku próbnym wszystkie zewnętrzne znaczniki bez potrzeby zmniejszania obrazu. W takim wypadku nie trzeba więc sięgać po większe i droższe drukarki. Urzšdzenie ma bardzo duże zbiorniki z atramentem (130 ml), oddzielne dla każdego z szeœciu kolorów. Drukarka może posiadać do dwóch uniwersalnych kaset na papier o pojemnoœci 250 arkuszy każda. Poza standardowymi w rodzinie złšczami, W2200 zostało wyposażone także w port Centronics. Coœ dla inżynierów i geodetów Od pewnego czasu w ofercie firmy Canon dostępne sš także bardzo dobrze znane 4-kolorowe urzšdzenia przeznaczone dla biur projektów, architektów czy też geodetów. Drukarki atramentowe W3000 (dla formatów A0) oraz W3050 (A1) pozwalajš wykonywać bardzo dokładne i precyzyjne rysunki liniowe oraz rzuty perspektywiczne czy też trójwymiarowe renderingi. Z ich pomocš specjalista z branży GIS może także bez trudu wydrukować wielokolorowš mapę terenu. Urzšdzenia posiadajš cztery oddzielne głowice drukujšce. Sš one wyposażone w 160 dysz dla czarnego atramentu oraz 144 dysze dla pozostałych kolorów. Seria W3000 i W3050 charakteryzuje się szczególnie niskimi kosztami użytkowania. Dzięki oddzielnym zbiornikom z atramentem koszt wydruku jest bardzo mały. Standardowym wyposażeniem jest podajnik z roli z automatycznš obcinarkš oraz podajnik pojedynczych arkuszy. Jak zabezpieczyć wydruk? W ofercie firmy Canon można znaleŸć także nowe urzšdzenie zabezpieczajšce wydruki wielkoformatowe przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Canon TS4400 laminuje noœniki o szerokoœciach do 44Ó. Urzšdzenie wykorzystuje nowatorskš, opatentowanš technologię nakładania warstwy ochronnej bez klasycznej folii. Co w przyszłoœci? Na tegorocznych targach CeBIT Canon zaprezentował kolejne urzšdzenia z nowej rodziny Đ drukarki Canon W8200. Umożliwiajš one wydruk na noœnikach o szerokoœci do 44Ó. Wkrótce pojawiš się następne o jeszcze większej szybkoœci i szerokoœci wydruku aż do 60Ó. Waldemar Roszak Canon Polska Sp. z o.o. Artykuł dostarczony przez firmę Canon Polska Sp. z o.o.