Nowatorski projekt Arctic Paper Kostrzyn S.A.
18 lis 2021 14:49

Kostrzyńska papiernia nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, wprowadzając na rynek innowacyjne papiery graficzne o najwyższych standardach jakości. Papiernia, położona w bliskim sąsiedztwie parku narodowego, ma wysokie ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i w każdym z realizowanych projektów pamięta o zminimalizowaniu 

wpływu swojej działalności na środowisko. 

Obecnie, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, Arctic Paper Kostrzyn S.A. realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a”. 

Innowacja w skali kraju

Celem projektu jest stworzenie produktu przełomowego w skali kraju, spełniającego wysokie oczekiwania użytkowników. Papier wyprodukowany na etapie końcowym będzie wytwarzany przy zmniejszonym udziale włókien drewna – celulozę zastąpi węglan wapnia. Pozwoli to uzyskać m.in. wyższą nieprzezroczystość i lepszą drukowność. 

Doskonały rezultat

Produkcja nowego papieru wiąże się z oszczędnością cennego surowca drzewnego oraz redukcją energii cieplnej w procesie suszenia. Jest to rozwiązanie nie tylko przyjazne środowisku, ale także zakładające niższe koszty produkcji. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 grudnia 2019 r., a jego zakończenie planowane jest na 1 grudnia 2022 r. Pod koniec marca br. papiernia zakończyła etap badań przemysłowych. Pozytywne wyniki osiągnięte przez zespół badawczy pozwoliły na wejście w fazę kluczową projektu: prace rozwojowe potrwają do końca listopada 2022 roku. Ostatni etap projektu przewiduje produkcję prototypowych papierów graficznych o gramaturach 60-80 g/m2. Zakończenie prac uwieńczy pojawienie się w ofercie oryginalnego produktu o szczególnych parametrach. Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą przetwórcy, wydawnictwa książkowe i drukarnie. 

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021. Projekt realizowany w ramach konkursu numer 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 40 278 582,34 zł. 

Kwota dofinansowania z EFRR: 16 392 068,30 zł. 

Numer umowy o dofinansowanie: POIR. 01.01.01-00-0272/19-00.

Artykuł sponsorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>