Nowe drukarki w ofercie OcŽ
6 gru 2016 14:42

Firma OcŽ po porozumieniu z firmš Gretag Đ dostawcš urzšdzeń fotograficznych i wielkoformatowych ploterów w USA i przejęciu działów Gretag Professional Imaging Division, wprowadza obecnie na rynek polski profesjonalne drukarki atramentowe z głowicami piezoelektrycznymi i atramentami rozpuszczalnikowymi do trwałych zastosowań zewnętrznych Đ modele Arizona 180, 90 i 30. Zdecydowanym liderem wœród wpro-wadzanych urzšdzeń jest Arizona 180 Digital Screen Press. Służy do produkcji trwałych reklam zewnętrznych o różnym przeznaczeniu, zarówno pełnokolorowych bannerów, jak i materiałów do oznaczania pojazdów firmowych, grafiki umieszczanej na bocznych œcianach ciężarówek, autobusów itp. Arizona 180 i jej ămłodszy bratÓ Arizona 90 sš jedynymi urzšdzeniami dostępnymi na rynku posiadajšcymi unikalny zamknięty system druku, co pozwala na komfortowš pracę operatora, nienarażonego na nieprzyjemne zapachy. Użytkownik tego urzšdzenia ma możliwoœć drukowania na rozmaitych materiałach, przy czym, przy wykorzystaniu materiałów firmy 3M, wydruki umieszczane na zewnštrz objęte sš nawet 5-letniš gwarancjš. 3M daje takš gwarancję jedynie dla wydruków wykonanych na Arizonie 180, co potwierdza jakoœć plotera. Wykorzystywana jest tu również unikalna w tej klasie technologia drukowania w szeœciu kolorach ColorBlend (super CMYKLCLM), zapewniajšca niemal bezstopniowe przechodzenie barw na wydruku. Kolejnym modelem, w którym zastosowano nowe standardy profesjonalnej produkcji kolorowych prac zewnętrznych, jest Arizona 90. Drukarka ta oferuje większoœć tych samych funkcji, co Arizona 180, szczególnie w przypadku realizacji zadań niewymagajšcych dużej prędkoœci druku bšdŸ długiej trwałoœci (w przypadku grafiki zewnętrznej). Podobnie jak w Arizonie 180 zastosowano technologię rozpuszczalnikowš, dzięki czemu można zadrukowywać niepowlekane folie winylowe oraz powlekane noœniki papierowe. Można także stosować specjalny atrament Arizona 1700 pozwalajšcy na tworzenie grafiki w aplikacjach niewymagajšcych szczególnie długiego okresu trwałoœci. W urzšdzeniu tym zastosowano również technologię drukowania w szeœciu kolorach. Dzięki Arizonie 30 można drukować takie same, odporne na promieniowanie UV, winylowe bannery, znaki graficzne dla samochodów firmowych oraz inne oznaczenia zewnętrzne, jak w przypadku ădużychÓ drukarek atramentowych. Model ten oferuje niektóre funkcje, takie jak wysoka jakoœć obrazu oraz odpornoœć na promieniowanie UV, identyczne z możliwoœciami Arizony 180. Drukujšc na noœnikach o szerokoœci do 64Ź Arizona 30 wykorzystuje piezoelektryczne głowice drukujšce. Drukarka zapewnia 5-letniš gwarancję firmy 3M na trwałoœć wydruku w przypadku zastosowania wybranych folii winylowych 3M. Istnieje też możliwoœć drukowania na wybranych noœnikach papierowych. Podobnie jak pozostałe modele wykorzystuje technologię ColorBlend. Urzšdzenia rodziny Arizona będš dostępne na rynku polskim pod koniec wrzeœnia br. Opracowano na podstawie inf. firmy OcŽ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>