Nowe farby do opakowań i etykiet
6 gru 2016 14:42

Opakowania i etykiety to produkty poligraficzne, które w zależnoœci od przeznaczenia wymagajš okreœlonych podłoży i odpowiednich do tych podłoży farb. Wymagania stawiane farbom sš nieco inne niż w przypadku pozostałych produktów poligraficznych. Ze względu na przeznaczenie tych produktów farby powinny odznaczać się dużš odpornoœciš na œcieranie i wysokš œwiatłoczułoœciš Đ czyli nie zmieniać barw pod wpływem działania œwiatła. Ponadto firmy produkujšce farby graficzne muszš obecnie nie tylko zapewnić, aby ich produkty posiadały dobrš drukownoœć na okreœlonym podłożu, ale również spełnić okreœlone wymagania wynikajšce z ostrych przepisów ochrony œrodowiska. Farby przeznaczone do drukowania opakowań na œrodki spożywcze muszš dodatkowo spełniać wymagania warunkujšce ich dopuszczalnoœć do tego rodzaju produktów. Wymagania jakoœciowe stawiane etykietom i różnego rodzaju opakowaniom sš bardzo wysokie; jak już wspomniano, dwa podstawowe surowce do ich wykonania, tj. podłoże i farba majš ogromny wpływ na produkt końcowy. Aby zebrać najnowsze informacje na ten temat, redakcja zwróciła się do dostawców farb na rynek polski. Otrzymane materiały publikujemy poniżej.
Sun Chemical wprowadził do sprzedaży nowš serię offsetowych farb arkuszowych Irocart GN Low Hex do zadruku opakowań, która powstała w wyniku modyfikacji farb Irocart GN. Modyfikacja polega na ograniczeniu tworzenia się aldehydów podczas utrwalania się farby, które sš substancjami niekorzystnie wpływajšcymi na zapach i smak. Dziedziny, w jakich znajdujš zastosowanie te farby, to przede wszystkim opakowania produktów czułych na wpływ obcych zapachów (tytoń, medykamenty, czekolady i inne artykuły spożywcze). System Irocart GN Low Hex obejmuje farby triadowe i licznš grupę wysokopigmentowych farb bazowych. Aby zwiększyć odpornoœć farb Irocart na œcieranie, zalecane jest lakierowanie druków lakierem dyspersyjnym. Firma Akzo Nobel Inks wypuœciła na rynek kilka nowych rodzajów farb do opakowań. Najciekawsze z nich to: Uvopoly PX Đ uniwersalna farba typograficzna UV o bardzo dużej przyczepnoœci do szerokiej gamy podłoży łšcznie z syntetycznymi nowej generacji (może być też stosowana do zadruku termicznego); Lithocure 200 Đ do zadrukowywania wšskiej wstęgi technikš offsetowš UV (szeroka gama podłoży syntetycznych, w szczególnoœci PE, PCW i folii metalizowanych); Uvoscreen II Đ nowa wersja białej sitodrukowej farby kryjšcej o dobrych właœciwoœciach zadruku w połšczeniu z fleksograficznymi farbami UV (ostatnio w palecie farb Uvoscreen II dostępne sš zestaw triadowy i farby w odcieniach Pantone o dużej odpornoœci, do rotacyjnego druku sitowego). Nowoœciš jest także czarna farba typograficzna zapewniajšca głębokš czerń tekstu i apli przy drukowaniu z dużymi prędkoœciami. Od niedawna Coates Lorilleux ma w swojej ofercie kilka serii offsetowych farb arkuszowych. Sš to: Univista Đ nowa seria farb utrwalanych promieniami UV, farby triadowe i systemu Pantone tej serii odznaczajš się dużš intensywnoœciš kolorów; Unicure CL JET Đ farba UV przeznaczona do zadrukowywania etykiet papierowych, w arkuszach i z roli, dostępna w triadzie, w kolorach według systemu Pantone, kolorach spotowych oraz wersji intensywnej; Lotus Plus Đ nowa formuła offsetowych farb konwencjonalnych do druku arkuszowego, przeznaczonych na podłoża papierowe powlekane i niepowlekane, o dużej intensywnoœci koloru i podwyższonej odpornoœci na œcieranie. Sš to farby szybko schnšce, stosowane w maszynach szybkobieżnych. Dostępne w triadzie i kolorach Pantone. Z kolei Ramafix to grupa farb offsetowych przeznaczona do druku arkuszowego na podłożach trudnowsiškliwych, np. foliach PVC, papierach metalizowanych itp. Dostępne w triadzie, w kolorach Pantone i spotowych. Firma Van Son, której przedstawicielem w Polsce jest Ankovo, przygotowała do drukowania opakowań na podłożach wsiškliwych serię farb Quickson Sygnature. Sš to farby o podwyższonej pigmentacji, większym połysku oraz poprawionej strukturze spoiwa, przez co stały się bardziej zamknięte dla wody. Farby Quickson ze względu na podwyższonš zawartoœć pigmentu wymagajš stosowania farby w mniejszej iloœci przy drukowaniu, a tym samym mniejszej iloœci płynu zwilżajšcego. Van Son dysponuje również offsetowymi farbami do zadruku opakowań i etykiet na podłożach niewsiškliwych (np. folie PCV, papier metalizowany). Serie nowych farb firmy Sicpa, których produkcję rozpoczęto w 2000 roku, to przede wszystkim farby przeznaczone dla technologii fleksograficznej. Access Lam to farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe na bazie nitrocelulozy do zadrukowywania laminatów. Seria ta wyróżnia się szczególnymi cechami: możliwoœciš zadruku laminatów z PET i OPA oraz bardzo niskš retencjš rozpuszczalników. Druga z nowoœci to Focus Đ modularny system farb fleksograficznych oraz wklęsłodrukowych na bazie żywic PVB przeznaczony do: laminacji, coldsealu, drukowania opakowań typu Twist. UNI to z kolei modularny system farb fleksograficznych wodorozcieńczalnych do: zadruku tektury falistej (UNI COR), zadruku worków papierowych (UNI PAPERSACK), druku serwetek, papierów toaletowych (UNI TISSUE) itp. Sicpa ma także w ofercie Tempo Foodpack Đ farby offsetowe bezzapachowe ekologiczne bazujšce na olejach roœlinnych, Sicura Cup Đ specjalne farby do zadruku kubków do jogurtów oraz Sicura Card Đ specjalne farby UV do drukowania kart kredytowych, rabatowych itp. Firma Pakmar ma w swojej ofercie farby UV i IR firmy Zeller & Gmelin przeznaczone do zadruku kubków i tub z tworzyw sztucznych; serię farb triadowych i Pantone uzupełnia biel o podwyższonej intensywnoœci krycia. Firma Sericol International, znana na œwiecie jako dostawca farb i materiałów do sitodruku, wkracza na rynek z nowš paletš farb fleksograficznych Uvivid testowanych na maszynie firmy Nilpeter. Wysoka jakoœć tych farb umożliwia kopiowanie rastra na formę drukowš o gęstoœci konkurencyjnej wobec druku offsetowego. Farby Uvivid zostały wprowadzone na rynek podczas ubiegłorocznych targów LABELEXPO 2000 w USA, ich oficjalny debiut w Europie miał miejsce we wrzeœniu podczas targów LABELEXPO 2001 w Brukseli. Z uwagi na złożone reaktywne właœciwoœci chemiczne, wszystkie farby UV cechujš dłuższa żywotnoœć i lepsza jakoœć w porównaniu z farbami konwencjonalnymi. Zasadniczym celem w produkcji farb UV jest uzyskanie spójnej zależnoœci w zakresie koloru z wystarczajšco niskš lepkoœciš w celu zoptymalizowania farby, bez pogarszania uzyskiwanego nasycenia koloru. Jednoczeœnie zakłada się, że farba będzie pracowała z rozdzielczoœciš wałka rastrowego do 400 linii/cm (1000 linii/cal).

error: Kopiowanie zabronione!
cript>