Nowe farby otwierają nowe rynki! – część I
27 lut 2017 09:24

Kolory najlepszej jakości, do druku z wysokimi prędkościami, charakteryzujące się „łatwą obsługą” i wysokimi siłami delaminacji, do stosowania na wielu rodzajach podłoży w wymagających aplikacjach, takich jak sterylizacja? Farby drukarskie o tym profilu dotychczas dostępne były tylko dla wklęsłodruku i praktycznie niedostępne we fleksografii. Nowa seria farb hubergroup wypełnia tę lukę.

Tradycyjny system farb ciekłych opartych na nitrocelulozie jako żywicy zapewnia wysoką i spójną jakość druku, ale może być stosowany z ograniczeniami w produkcji złożonych aplikacji, wymagających procesu laminacji.

Z drugiej strony farby odpowiednie do zadruku wysokojakościowych laminatów są całkowicie niedostosowane lub posiadają wiele ograniczeń w druku fleksograficznym.

Właściciele marek coraz częściej wymagają spoiw bez zawartości chloru, stawiając wysokie wymagania – takie jak dla farb PVC we wklęsłodruku.

Nowa seria farb wprowadzana przez hubergroup, Gecko Platinum, może sprostać tym wymaganiom. Jest ona uzupełnieniem istniejącej rodziny farb fleksograficznych i wklęsłodrukowych, funkcjonującej pod nazwą GECKO. Pomimo że tradycyjne serie Gecko są oparte na nitrocelulozie, Gecko Platinum stworzone jest z użyciem spoiw poliuretanowych.

Podążając za sukcesem koncepcji modułowej budowy rodziny Gecko, bazy pigmentowe i dodatki systemowe, a także nowe farby opierają się na uniwersalnych koncentratach poliuretanowych.

Uzupełniając poszczególne dodatki systemowe, farby osiągną właściwości wymagane do ich specyficznego zastosowania.

Dla maksymalnej elastyczności farba jest dostępna w oparciu o komponenty modułowe (koncentraty i dodatki systemowe) lub jako farba gotowa.

 

Trzy kategorie podłoży do laminacji

Rynek laminatów może być podzielony na trzy kategorie: wysokojakościowe, średniojakościowe oraz ogólnego przeznaczenia.

Dla ogólnych aplikacji takich jak OPP/OPP lub OPP/PE, laminatów do produktów suchych – powszechnie znane są i dostępne farby NC.

Były one ulepszane przez ostatnie lata, dlatego obecnie stosowane są także w „średnim sektorze”. Obejmuje to struktury Pet/Alu/PE dla opakowań przeznaczonych do suchych i mokrych produktów bez dodatkowych wymagań, np. odporności na proces sterylizacji.

Jednakże system farb NC nie może być użyty do aplikacji poddanych sterylizacji, ze względu na ograniczoną stabilność termiczną nitrocelulozy.

Powyższe wymagania spelniają laminaty w strukturach Pet/Alu/CPP lub Pet/CPP.

Laminaty barierowe oparte na strukturach Pet/SiOx oraz opakowania typu boil in bag także należą do tej kategorii.

Tak wymagające konstrukcje laminatów były zarezerwowane dla specjalnych farb opartych na poliwinylobutarylu (PVB) oraz polichlorku winylu (PVC).

Jednak drukarze flekso nie mogą używać tych specjalnych serii farb (PVC) lub muszą zaakceptować ich znaczne ograniczenia (PVB).

Jakość druku w zakresie półtonów, intensywność kolorów oraz prędkość drukowania są podstawowymi ograniczeniami w zastosowaniu farb PVB w druku flekso.

Dodatkowo nie są one zgodne z innymi standardowymi seriami farb, co powoduje dodatkowe wymagania dla obsługi podczas zmiany pracy, czyszczenia i ustawiania maszyny.

Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja ta powoduje znaczne ograniczenia dla drukarzy fleksograficznych, którzy chcą produkować laminaty wysokojakościowe – bardziej uniwersalna technologia może kreować nowe, interesujące opcje, szczególnie w połączeniu z atutem druku flekso: produkcją niskich nakładów.

Ponadto opierając się na tradycyjnych systemach PVB nie jest możliwe osiągnięcie odpowiedniej drukowności w nowoczesnej, coraz popularniejszej, wysokiej jakości druku z udziałem liniatur 60 l/cm i wyższych.

Wymagania dla nowoczesnego druku flekso podsumowano na wykresie nr 1.

Na tle obecnych ograniczeń technicznych w druku fleksograficznym, wysokojakościowe aplikacje do chwili obecnej były zarezerwowane dla wklęsłodruku. Szacowana wartość europejskiego rynku farb do druku odpornych na gotowanie i sterylizację wynosi 48 mln euro; 80 proc. wartości rynku zarezerwowane było dotychczas dla druku wklęsłego. cdn.

Artykuł sponsorowany