Nowe instalacje firmy Bracia Henn
6 gru 2016 14:42

Na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika br. firma Bracia Henn Sp. z o.o. oddała do eksploatacji pięciokolorowš maszynę drukujšcš MAN Roland R 305 LV HOB z zespołem lakierujšcym w drukarni DAKO w Lubartowie. W urzšdzeniu zainstalowano bardzo bogate wyposażenie dodatkowe, m.in. automatycznš wymianę płyt CPL, odwracanie arkuszy, specjalny format 59 x 74 cm, automatyczny pomiar densytometryczny CCI, specjalne prowadzenie kartonu. Zespół lakierujšcy posiada 2 systemy nadawania lakieru: tradycyjny dwuwałkowy oraz rakiel komorowy z wałkiem rastrowym stosowane zamiennie w zależnoœci od rodzaju pracy. Wydłużone wysokie wykładanie z zamontowanym suszeniem IR i goršcym powietrzem pozwala na drukowanie i lakierowanie z dużš prędkoœciš. Inwestycja przeprowadzona przez Jarosława Kozioła Đ właœciciela drukarni jest efektem szeroko zakrojonej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego wieloletniego doœwiadczenia. *** Natomiast na poczštku paŸdziernika br. firma Bracia Henn Sp. z o.o. oddała do eksploatacji nowš oklejarkę grzbietowš City 500 marki Wohlenberg w drukarni DUODRUK w Łodzi. 1-klamrowa maszyna do oprawy miękkiej stanowi Đ zdaniem dostawcy Đ idealne rozwišzanie dla niskich nakładów w formacie 440 x 300 mm. Zwarta budowa i łatwa obsługa urzšdzenia pracujšcego z maksymalnš prędkoœciš 500 taktów na godzinę pozwalajš na wykorzystanie go w produkcji broszur o gruboœci od 2 do 50 mm. Piotr Szczepaniak i Dariusz Mitręga Đ właœciciele drukarni traktujš tę instalację jako kolejny etap inwestycji rozwijajšcych park maszynowy firmy. Opracowano na podstawie informacji firmy Bracia Henn