Nowe instalacje Heidelberga w drukarni ZAPOLEX
6 gru 2016 14:42

W czerwcu firma Heidelberg Polska zainstalowała kolejny system computer-to-plate składajšcy się z pełnoformatowej naœwietlarki Heidelberg Topsetter 102 P oraz wywoływarki Glunz & Jensen w Toruńskich Zakładach Graficznych ZAPOLEX w Toruniu. System oparty jest o RIP i oprogramowanie Heidelberg Delta Technology. Inwestycja ta zwišzana była m.in. z rozbudowš parku maszynowego drukarni o nowš oœmiokolorowš maszynę drukujšcš w formacie B1 Đ Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P-S wyposażonš w nowoczesny system podawania papieru z roli Heidelberg CutStar, która została oddana do użytku również na poczštku czerwca br. Heidelberg Topsetter 102 jest naœwietlarkš CtP zapewniajšcš dużym drukarniom wymaganš pewnoœć produkcji i wysokš wydajnoœć przy stałej jakoœci. Może naœwietlać 12 płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Wysoka prędkoœć naœwietlania uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu technologii bębna zewnętrznego w połšczeniu z 32-kanałowym laserem. Diody laserowe pracujš w standardzie podczerwieni 830 nm. Tym samym możliwa jest praca przy œwietle dziennym. Zainstalowany system CtP wykorzystuje rozbudowanš wersję stacji elektronicznego montażu arkuszy Heidelberg Signastation. Na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>