Nowe instalacje Heidelberga w drukarni ZAPOLEX
6 gru 2016 14:42

W czerwcu firma Heidelberg Polska zainstalowała kolejny system computer-to-plate składajšcy się z pełnoformatowej naœwietlarki Heidelberg Topsetter 102 P oraz wywoływarki Glunz & Jensen w Toruńskich Zakładach Graficznych ZAPOLEX w Toruniu. System oparty jest o RIP i oprogramowanie Heidelberg Delta Technology. Inwestycja ta zwišzana była m.in. z rozbudowš parku maszynowego drukarni o nowš oœmiokolorowš maszynę drukujšcš w formacie B1 Đ Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P-S wyposażonš w nowoczesny system podawania papieru z roli Heidelberg CutStar, która została oddana do użytku również na poczštku czerwca br. Heidelberg Topsetter 102 jest naœwietlarkš CtP zapewniajšcš dużym drukarniom wymaganš pewnoœć produkcji i wysokš wydajnoœć przy stałej jakoœci. Może naœwietlać 12 płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Wysoka prędkoœć naœwietlania uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu technologii bębna zewnętrznego w połšczeniu z 32-kanałowym laserem. Diody laserowe pracujš w standardzie podczerwieni 830 nm. Tym samym możliwa jest praca przy œwietle dziennym. Zainstalowany system CtP wykorzystuje rozbudowanš wersję stacji elektronicznego montażu arkuszy Heidelberg Signastation. Na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska