Nowe inwestycje w Follaku
6 gru 2016 14:43

Firma Follak zajmujšca się uszlachetnianiem druków wzbogaciła się w lipcu o dwie maszyny do lakierowania wybiórczego. Będš to sitodrukowe automaty japońskiej firmy Sakurai uruchomione w oddziałach w Warszawie i Poznaniu. Poza tym Follak podpisał kontrakt z firmš Bobst na dostawę maszyny do wykrawania typ SP Evoline 102-E, której uruchomienie nastšpi w paŸdzierniku br. w oddziale w Warszawie. Opracowano na podstawie informacji firmy PPH Follak