Nowe kierunki współpracy międzynarodowej
6 gru 2016 14:59

Czworo studentów – Aleksandra Grabek, Jolanta Napiórkowska, Marta Samoraj i Szymon Koń – kierunku Papiernictwo i Poligrafia z Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej, wraz z opiekunem dr inż. Joanną Izdebską-Podsiadły, wzięło udział w tygodniowych warsztatach w Budapeszcie organizowanych w ramach programu Chip2+. Temat warsztatów to „Green Printing and Packaging”. Gospodarzami wydarzenia byli studenci i pracownicy Uniwersytetu Óbuda. Warsztaty miały charakter międzynarodowy i brali w nich udział również studenci wraz z opiekunami z Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu) i ze Słowenii (Uniwersytet w Lublanie). Językiem obowiązującym był angielski. Pobyt uczestników i udział w warsztatach zostały sfinansowane z programu Ceepus, do którego ZTP przystąpiło w ubiegłym roku. Ceepus jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Umożliwia on wymianę akademicką zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. W roku akademickim 2015-2016, poza udziałem studentów i pracownika Zakładu Technologii Poligraficznych w programie Chips 2+, dzięki programowi w warszawskiej uczelni gościli profesorowie i doktorzy z uczelni z Węgier, Serbii i Czech. Program warsztatów w Budapeszcie składał się z prac projektowych i laboratoryjnych, które uczestnicy wykonywali w grupach międzynarodowych oraz z wykładów, które prowadzili opiekunowie z poszczególnych uczelni. Głównym zadaniem studentów na zajęciach projektowych było przygotowanie projektów plakatów oraz nadruków na kubek i koszulkę dotyczących tematyki ekologicznego drukowania. Podczas laboratoriów uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać papier czerpany, marmurkowanie papieru, a także wydrukować swoje projekty. Na wykładach poruszone zostały tematy takie jak: ekologiczne drukowanie, drukowanie na biodegradowalnych polimerach, elektrofotografia oraz reprodukcja barw. W trakcie pobytu zostały również zorganizowane dwie wycieczki do ekologicznych drukarń. W czasie wolnym od zajęć studenci mieli okazję zwiedzać Budapeszt, poznawać węgierską kuchnię oraz kulturę, a także integrować się ze studentami zagranicznych uczelni. Całość warsztatów została podsumowana wystawą prac wykonanych przez uczestników oraz wręczeniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo. Zwieńczeniem wydarzenia była kolacja na świeżym powietrzu przygotowana przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Óbuda, podczas której można było delektować się prawdziwymi węgierskimi przysmakami. Wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany i umożliwił studentom zdobycie zarówno nowej teoretycznej i praktycznej wiedzy, jak i nawiązanie nowych przyjaźni. Wykładowcom zaś ten tygodniowy pobyt pozwolił porozmawiać o nowych kierunkach współpracy badawczej i dydaktycznej. Studenci i wykładowca z ZTP uczestniczyli w tym projekcie po raz pierwszy, ale wszyscy mają nadzieję, iż nie ostatni.