Nowe kolory Avery 900 Super Cast
6 gru 2016 14:42

Firma Avery Dennison Graphics Division wzbogaciła swojš folię ploterowš Avery 900 Super Cast poszerzajšc gamę kolorystycznš do 163 standardowych kolorów, spoœród których wiele jest zgodnych z systemem Pantone, i tym samym tworzšc trwałš folię o najszerszej palecie barw dostępnej na rynku. Jak zapewnia producent, dzięki innowacji technicznej uzyskano lepszš dostosowalnoœć do powierzchni i ułatwiono przetwarzanie folii. Warto podkreœlić, że firma oferuje usługę doboru koloru na życzenie klienta już przy iloœci 1 rolki. Dyrektor marketingu Avery Dennison Graphics Division, David Welch powiedział: Folie 900 zawsze posiadały znakomitš reputację, jeżeli chodzi o długotrwałe zastosowania na trudnych powierzchniach. (...) Przy gruboœci wynoszšcej jedynie 50 mikronów sš one jak druga skóra dla powierzchni, a dzięki naszym badaniom osišgnęliœmy znakomite dostosowanie folii do nitów, pofałdowań i krzywizn. Równoczeœnie jesteœmy gotowi zaoferować jeszcze większš trwałoœć folii wynoszšcš nawet 12 lat. Opracowano na podstawie informacji firmy Avery Dennison

error: Kopiowanie zabronione!
cript>