Nowe oblicze Strobbe Graphics
6 gru 2016 14:43

Firma Strobbe Graphics, należšca w 100% do Punch International (będšcego też właœcicielem Xeikona), zapowiedziała, że na targach drupa 2004 pokaże kompletnš gamę rozwišzań z zakresu naœwietlania i dalszej obróbki płyt. Przypomnijmy, że Strobbe od 1995 roku produkuje dla Agfy naœwietlarki gazetowe, znane pod nazwš Polaris. Teraz, jak wynika z informacji przekazanych podczas konferencji prasowej 19 lutego, firma ăwychodzi z cieniaÓ i chce oferować rozwišzania prepress pod własnš markš w bardziej ekspansywny sposób. Oczkiem w głowie Strobbe Graphics, podobnie zresztš jak wszystkich chyba dostawców systemów prepress, sš naœwietlarki do płyt. Na targi drupa firma przygotowała kilka premier, z których najciekawszš wydaje się w pełni automatyczna naœwietlarka CtP Đ PSA 33MV. PSA 33MV to płaska naœwietlarka pracujšca w technologii œwiatła fioletowego, pozwalajšca na naœwietlanie płyt w formatach od B3+ do B1+. Strobbe podkreœla, że naœwietlarka posiada unikalnš funkcję ładowania do urzšdzenia płyt w różnych formatach we wszystkich 10 kasetach podawczych. Dzięki temu do naœwietlarki można wczeœniej załadować nawet do 20 różnych formatów płyt. Dodatkowo PSA 33MV wyposażono w górnš kasetę podawczš umieszczonš na naœwietlarce, do której operator może ręcznie dodawać właœnie wymagane płyty, bez koniecznoœci zatrzymywania urzšdzenia. Wydajnoœć naœwietlarki wynosi 25 płyt w formacie B1+ na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Zastosowano w niej laser 30 mW, co pozwala na naœwietlanie zarówno płyt srebrowych, jak i fotopolimerowych. Na drupa firma Strobbe Graphics przedstawi też półautomatycznš wersję naœwietlarki PSA 33MV Đ PS 36, nowy workflow GapFinder System (zaprojektowany wspólnie z Compose Systems), a także półautomatycznš zaginarkę do płyt Optobend. Firma podkreœla, że w porównaniu z wczeœniej dostarczanymi przez Strobbe zaginarkami Optobend wykorzystuje technologię optycznego wycinania registrów. W urzšdzeniu można wstępnie ustawić do 42 konfiguracji zaginania płyt. SS