Nowe standardy certyfikacji FSC firm drukarskich (część II)
6 gru 2016 14:47

Niewielkie komponenty Pewnym rozwiązaniem problemu domieszki komponentów niecertyfikowanych może być dopuszczone w nowej normie stosowanie tzw. niewielkich (niecertyfikowanych) komponentów w wyrobie (np. publikacji). Jeśli stanowią one poniżej 1% całości masy włókien, to mogą być użyte pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, dlaczego nie mogły być użyte komponenty certyfikowane. Co więcej, norma umożliwia stosowanie komponentów stanowiących do 5% włókien, ale pod warunkiem uzyskania pozwolenia od jednostki certyfikującej. Większość wyżej wymienionych norm oraz dokumentów pomocniczych jest dostępna w języku polskim w biurze NEPCon Sp. z o.o. Podwykonawstwo Nowa norma określa również wymagania dla podwykonawców wykonujących usługi na materiale powierzonym przez firmę ubiegającą się o certyfikat. Zgodnie z nią firmy podwykonawcze mogą zostać włączone w zakres certyfikatu firmy ubiegającej się o certyfikat FSC i nie muszą posiadać certyfikatu, ale muszą zapewnić, że w trakcie wykonywania usługi nie domieszają surowca obcego. Ponadto:  musi zostać spisana umowa podwykonawcza umożliwiająca wizytację zakładu wykonującego usługę przez firmę certyfikacyjną,  firma zlecająca usługę musi powiadomić firmę certyfikacyjną o zamiarze zlecenia usługi podwykonawczej konkretnej firmie,  firma zlecająca powinna opracować procedury postępowania z surowcem certyfikowanym i udostępnić je firmie podwykonawczej. Organizacje wielozakładowe System FSC umożliwia certyfikację firm posiadających wiele zakładów produkcyjnych lub innych firm powiązanych zajmujących się np. sprzedażą. Zgodnie z wymogami FSC firma główna zwana centralą oprócz wymogów FSC powinna przygotować i wdrożyć pisemne procedury dotyczące: a) Corocznych audytów wewnętrznych przeprowadzanych w oddziałach wraz z zapisami prezentującymi szczegóły dotyczące audytu i wyniki. b) Wydawania Poleceń Działań Korygujących oraz egzekwowania ich realizacji. c) Dodawania nowych oddziałów do certyfikatu wielooddziałowego, w tym ich wstępnego audytowania, szkolenia oraz powiadamiania o tym fakcie SmartWood/NEPCon. d) Usuwania oddziałów z certyfikatu wielooddziałowego oraz powiadamiania o tym fakcie SmartWood/NEPCon. Co ma wspólnego kawa z drewnem FSC, czyli jak wykorzystać wartość dodaną Zgodnie z informacją McDonald's Polska od dnia 17 października 2007 roku goście restauracji McDonald's w Polsce mogą zamawiać kawę przygotowywaną wyłącznie z surowca, którego uprawę i zbiór ściśle określają zasady sprawiedliwego handlu (fair trade) i zrównoważonego rozwoju (sustainable growth). Obejmują one listę wymogów odnoszących się do środowiskowych, ekonomicznych i społecznych warunków uprawy oraz zbioru kawy. Kawa taka oznakowana jest specjalnym logo Rainforest Alliance z żabą, które zdobywa coraz większe uznanie firm produkcyjnych i handlowych w różnych branżach, teoretycznie niepowiązanych ze sobą: od kawy, poprzez banany, aż do papieru i drewna. W ciągu ostatniego roku nastąpiła prawdziwa eksplozja – do systemu przyłączyły się takie giganty jak: Ikea, wydawnictwo Harper Collins, Wal-Mart, Tesco, linie lotnicze KLM, Goldman Sachs czy Home Depot. Wszystkie one wykorzystują surowiec certyfikowany przez Rainforest Alliance (RA). W Polsce jest ponad 120 firm certyfikowanych przez Rainforest Alliance we współpracy z NEPCon Sp. z o.o., wyłącznym przedstawicielem RA w Polsce. Oprócz certyfikatu FSC wydanego przez program SmartWood mogą używać logo RA. Jest to unikalna okazja wykorzystania go w celu zwiększenia wartości dodanej własnych wyrobów. Przypominamy, że jedynie klienci NEPCon Sp. z o.o. w branży drzewnej mogą używać logo Rainforest Alliance w ramach certyfikatu FSC. Więcej informacji  http://www.writingthefuture.org – FSC Global Paper Forum (informacje o pracach związanych z certyfikacją branży papierniczej, firm drukarskich i innych).  www.fsc-paper.org – baza danych certyfikowanych firm, które zajmują się producją lub usługami w sektorze papierniczym.  http://www.rainforest-alliance.org/programs/forestry/smartwood/paper_print.cfm – baza danych firm certyfikowanych w programie SmartWood.  www.fsc.org i www.fsc.pl – strony internetowe organizacji FSC.  www.nepcon.pl – strona jednostki audytującej FSC w Polsce.