Nowe systemy drukujšce firmy Canon
6 gru 2016 14:43

Canon Europa wprowadza na rynek dwa nowe systemy wydruków kolorowych: CLC 5100 Đ wysokonakładowe, pełnokolorowe cyfrowe rozwišzanie stworzone do zastosowań profesjonalnych oraz CLC 4000 Đ dostosowane do potrzeb rynku nisko- i œrednionakładowej produkcji. Urzšdzenia przeznaczone sš dla zakładów kserograficznych, firmowych wydziałów poligraficznych, firm poligraficznych i drukarń. CLC 5100 pracuje z prędkoœciš 51 stron na minutę, a CLC 4000 Đ 40 stron na minutę (przy wydrukach formatu A4). Opcje wykańczania dla modeli CLC 5100 i CLC 4000 obejmujš Canon Nagel Finisher, urzšdzenie grzbietujšco-zszywajšce o dużej wydajnoœci, a także nowš szufladę bocznš Offset Stacker-B1 dla podawania dokumentów w trakcie drukowania. Łšczšc technologię czterech bębnów oraz stworzony przez firmę Canon toner Finer Brighter (FB), a także automatyczne ulepszanie obrazu (Automatic Image Refinement), CLC 5100 i CLC4000 oferujš rozdzielczoœć druku odpowiadajšcš 800 x 400 dpi; maksymalny zalecany miesięczny nakład prac Đ do 100 000 wydruków formatu A4. Canon oferuje trzy elastyczne opcje sterownika stworzone dla œrodowisk drukujšcych wielkonakładowe prace o zmiennych parametrach. Na poczštku przyszłego roku pojawi się też serwer kolorowy dla œrodowisk obsługujšcych duże wolumeny ogromnych plików graficznych oraz różne aplikacje obrazowe. Opracowano na podstawie informacji firmy Canon