Nowe szanse dla polskiej poligrafii
6 gru 2016 14:59

We wtorek, 19 kwietnia br. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyła się konferencja poligraficzna „Skuteczny eksport – instrumenty wsparcia na wyciągnięcie ręki”. Organizatorami spotkania, będącego pierwszą z dwóch konferencji wprowadzających projektu „Czas dla Polski”, byli Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Instytut Gutenberga oraz polska filia stowarzyszenia ECMA. Założeniem konferencji było przedstawienie dostępnych w agendach rządowych instrumentów finansowych i rozwiązań organizacyjnych wspierających działania eksportowe i inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. W tym celu organizatorzy spotkania zaprosili do współpracy ekspertów na co dzień tworzących krajową politykę gospodarczą w tym zakresie, aby podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą związaną z różnymi formami wsparcia biznesu: od dofinansowania wyjazdu na targi zagraniczne po pomysły na skuteczne korzystanie z funduszy europejskich. Konferencje wprowadzające, ta warszawska oraz jej odpowiednik zorganizowany dzień później w Krakowie, to także preludium do projektu „Czas dla Polski”, promującego i prezentującego polską poligrafię na największym w świecie branżowym forum. Cykl wydarzeń zorganizowanych pod tym hasłem podczas targów drupa 2016 ma na celu zwrócenie uwagi zagranicznych zleceniodawców i inwestorów na potencjał polskich drukarń. Spotkanie otworzyło przemówienie Jacka Kuśmierczyka, kanclerza PBKG, który zwrócił uwagę na istotę tematyki ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Zapowiedział również konferencję zaplanowaną na 2 czerwca na terenie Messe Düsseldorf, podczas której zostanie zaprezentowana VI edycja raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Podkreślił ogromne znaczenie promocyjne prezentacji wyników ostatniego badania i dokonań polskiego przemysłu poligraficznego na tak prestiżowym forum, jakim są targi drupa. Następnie Izabela Wieteska, ekspert z Departamentu Wspierania MŚP, przedstawiła referat traktujący o „instrumentach wsparcia polskich eksporterów dostępnych w Ministerstwie Rozwoju”, w którym opowiedziała o przedsięwzięciach, jakie mogą być dofinansowywane przez Ministerstwo, świadczeniach na rzecz przedsiębiorców oraz planowanych projektach wspierających branżowe programy promocji firm i inwestycji za granicą. Karol Rozenberg, ekspert BGK opowiedział o rozwiązaniach i produktach oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, takich jak m.in.: kredyty, akredytywy, gwarancje i ubezpieczenia, oraz o tym, jak skuteczniej zdobywać zagraniczne rynki. Kolejnym referentem był Dariusz Karwowski, szef projektu PAIiIZ, który odniósł się do danych z ostatnich lat dotyczących dynamiki polskiego eksportu, wypunktował wyzwania dotyczące ekspansji zagranicznej i przedstawił swój punkt widzenia na inwestycje zagraniczne polskich firm poligraficznych. Zaprezentował on także możliwości wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez agencję, jak chociażby szeroko rozumiany networking i ułatwianie kontaktów z instytucjami zagranicznymi. Z kolei Agnieszka Clarey, dyrektor generalny Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz pełnomocnik PARP, podzieliła się wnioskami i wskazówkami na temat funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. W dalszej części spotkania Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska, wygłosił referat pt.: „Nowoczesne rozwiązania w nowoczesnej drukarni, czyli gdzie szukać innowacyjności”. Po krótkiej prezentacji cech przemysłu poligraficznego zwrócił on uwagę na fakt, iż branża poligraficzna wymaga nowego sposobu myślenia ze względu na zmieniające się oczekiwania klientów. Wspomniał również o kilku innowacyjnych rozwiązaniach firmy, których premiera planowana jest na targach drupa, w tym m.in. o arkuszowej maszynie drukującej Heidelberg Primefire 106 oraz Heidelberg Omnifire do druku 4D, czyli kolorowego zadrukowywania obiektów trójwymiarowych. Następnie Mariusz Sosnowski, prezes zarządu i dyrektor ds. badań i rozwoju Infosystems SA, omówił kwestie dotyczące prac badawczo-rozwojowych w drukarniach w kontekście nowej perspektywy funduszy europejskich. Wyjaśnił, czym są prace B+R, ich podział i jak rozpocząć tego typu działania w drukarniach. Przytoczył również typy możliwych projektów. Na zakończenie Marta Krzyżanowska ze Związku Rzemiosła Polskiego opowiedziała o ekologicznym projekcie „LIFE + 3 x Środowisko”, zwracającym uwagę branży na to, jak oszczędzając można jednocześnie chronić środowisko (więcej na temat projektu 3 x Środowisko w oddzielnym artykule na s. 90). AP