Nowe władze Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru
6 gru 2016 14:42

Ostatnio zmieniły się władze Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru. Nowy zarzšd będzie kontynuował działania wspierajšce hurtowš dystrybucję papieru. W skład zarzšdu wchodzš: Tomasz Peret (Papyrus) Đ prezes zarzšdu, Jan Dziedzic (Jakon) Đ wiceprezes oraz Joanna Smolińska (Antalis Poland) Đ członek zarzšdu. Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy firm: Antalis Poland (wówczas Nitech), Ecco-Papier, Jakon i Europapier, a reprezentanci tych firm: Jacek Nitecki, Andrzej Lach, Jan Dziedzic i Jarosław Olak stanowili pierwszy zarzšd Stowarzyszenia. Obecnie do Stowarzyszenia należš: Antalis Poland, Ecco-Papier, Jakon, Papyrus, Igepa i Mercator Papier. Łšczne obroty tych firm za rok 2001 przekroczyły 750 mln zł, co stanowi ponad 50% rynku. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie hurtowej dystrybucji papieru poprzez wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, propagowanie zasad uczciwej konkurencji i rozpowszechnianie kultury wykorzystania papieru. Opracowano na podstawie informacji SDP