Nowe wyzwania przed przemysłem konwertograficznym
18 lis 2019 13:25

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój to dwa pojęcia, które w ostatnim czasie zdominowały przekaz medialny. Przeprowadzone na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego badania Big Data wskazały jednoznacznie, iż rozumienie gospodarki cyrkularnej wymaga podjęcia trudu edukowania pracodawców i odbiorców przemysłu konwertograficznego. Wiele publikacji w mediach społecznościowych ogranicza się do banalnych sformułowań, z których niewiele wynika dla społeczeństwa. Zagrożenie ekologiczne narasta bardzo szybko i wymaga zdecydowanych działań.

Trudno się temu dziwić mając przed oczami obrazy przedstawiające poziom dewastacji naszej planety. Pytania, czy już jest za późno na ratunek i ile czasu zostało naszej cywilizacji do momentu katastrofy ekologicznej zadawane są już nie tylko przez naukowców. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z faktu, że odpowiedzialność za środowisko naturalne przyszłych pokoleń nie spoczywa jedynie na barkach wąskiej grupy przedsiębiorców i polityków, ale jest udziałem wszystkich ludzi. Oczywiście w zależności od naszego wykształcenia i wykonywanej pracy w różnym stopniu możemy wpływać na bieg wydarzeń. Poligrafowie i konwerterzy ponad wszelką wątpliwość należą w percepcji społecznej do grupy „współsprawców”. Nie pomoże tłumaczenie, że to nie my mamy wpływ na to, na czym i co drukujemy. Nie my decydujemy, co dzieje się ze zużytym opakowaniem lub banerem reklamowym. Dla wydania skazującego werdyktu opinii publicznej wystarczy fakt wyjazdu palet załadowanych zadrukowaną folią, patronami czy zwojami etykiet z bram naszych zakładów. Jeżeli zatem nie możemy skutecznie oddalić od siebie formułowanych zarzutów, to stańmy w pierwszym szeregu przedsiębiorców poszukujących rozwiązań gwarantujących ludzkości zrównoważony rozwój. Nagrodą będzie nie tylko świadomość dobrze wypełnionego obywatelskiego obowiązku, ale również uzyskanie unikalnych kompetencji, których poszukują nasi klienci. Wobec niezwykle uwrażliwionych na potencjalne zagrożenia środowiska naturalnego konsumentów klasyczne oraz internetowe organizacje handlowe, właściciele wiodących marek, a nawet producenci rolni oraz wydawcy książek, gier i czasopism coraz częściej oczekują od swoich dostawców wsparcia w tworzeniu pozytywnych związków emocjonalnych z ostatecznym odbiorcą. Esencją tego działania musi być przekonanie, że robimy zakupy w firmach funkcjonujących zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka cyrkularna jest gospodarką przemysłową, która promuje wyższą wydajność wykorzystania zasobów, zmierzającą do zmniejszenia ilości odpadów i uniknięcia zanieczyszczeń poprzez właściwe projektowanie oraz wykorzystanie produktów, w których wskazuje się na przepływ dwóch rodzajów materiałów:

– składniki biologiczne, przeznaczone do bezpiecznego wprowadzania do biosfery;

– składniki techniczne, które są projektowane z wyższą jakością w procesie produkcyjnym bez wprowadzania do biosfery, a także mogą być naprawiane i regenerowane przez ich właściwe projektowanie. Powyższa definicja wskazuje na potrzebę wprowadzania innowacyjności w obszarach produkcyjnych, dzięki czemu zanieczyszczenia środowiskowe mogą się znacznie zmniejszyć. 

Czy jednak drukarnia stosując farby utwardzone promieniami ultrafioletowymi lub konwerter produkujący foliowane pudełka uszlachetniane w procesie tłoczenia na gorąco spełniają te kryteria? A co z tworzywami sztucznymi, zaocznie skazanymi przez media i polityków na banicję? Takich pytań będzie coraz więcej i nasza społeczność musi umieć na nie odpowiedzieć! Nie dość tego, powinniśmy wpływać na przebieg debaty i formułować propozycje zmian stanu rzeczy. By to osiągnąć, potrzebne są autorytety branżowe i innowacje w naszych zakładach. 

Pomimo ogromnych sukcesów polskiej konwertografii odnotowanych w czasie ostatnich dwóch dekad, kiedy to awansowaliśmy z poziomu III ligi do ekstraklasy europejskich dostawców produktów z nadrukiem, w niedostatecznym stopniu rozwinięta została baza naukowo-edukacyjna. Potrzeba silnej współpracy pomiędzy producentami a światem nauki, który jest gotowy do udzielenia pomocy. Rozwój i badania naukowe powinny pomóc w zaistniałej sytuacji ekologicznej. Bez tego jesteśmy w stanie jedynie reagować – i to z dużym opóźnieniem – na błyskawicznie zachodzące zmiany otoczenia, podczas gdy liderami rynku pozostaną ich kreatorzy. Ten problem dotyka nie tylko obszaru badań i rozwoju technologii, ale również metod komunikacji, promocji stanowienia prawa oraz jego egzekucji. Nic o nas bez nas, w przeciwnym razie pozostajemy z tyłu peletonu.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga po bardzo owocnych doświadczeniach z projektem KARTONOVE, które były ukierunkowane na edukowanie młodzieży w obszarze ekologicznym, postanowiło podjąć kolejną inicjatywę.

Wobec zagrożeń ekologicznych i potrzeby upowszechniania gospodarki cyrkularnej podjęta została decyzja o powołaniu do życia think tanku – niezależnego komitetu doradczego polskiego przemysłu konwertograficznego. Projekt ten zostanie oparty na sześciu filarach: naukach technicznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych, ekologii oraz praktycznym doświadczeniu branżowym, a jego celem ma być wprowadzenie naszych przedsiębiorstw oraz ich kooperantów i odbiorców do zamkniętego obiegu zrównoważonej gospodarki, co jest naszym obowiązkiem. 

Propozycje i pytania prosimy nadsyłać na adres Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Jacek Kuśmierczyk

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>