Nowoczesne smary a poprawa wydajności zakładów papierniczych
6 gru 2016 14:58

Maszyny papiernicze często wykonują pracę pod bardzo dużym obciążeniem, przy prędkościach ponad 2000 m/min oraz w temperaturze powyżej 200°C. W tak wymagających warunkach wybór odpowiednich olejów i smarów ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania wysokiej wydajności i przewagi na bardzo konkurencyjnym rynku. Wybór smaru powinien uwzględniać informacje dotyczące rodzaju bazy olejowej, lepkości, typu zagęszczaczy, stabilności formulacji oraz temperatur pracy. Smary dla branży papierniczej Nowoczesne smary syntetyczne zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnych oczekiwań papierni i celulozowni. Smary przeznaczone do maszyn papierniczych spełniają wiele zadań – od smarowania ruchomych części do ochrony maszyn przed rdzą i korozją. Dodatkowo zapobiegają przedwczesnemu zużyciu maszyn oraz chronią elementy wykonane z miękkich metali. Smary do maszyn papierniczych muszą być także odporne na agresywne działanie wody i zanieczyszczeń. Dobrym przykładem nowoczesnych produktów smarnych podnoszących wydajność pracy maszyn jest seria Mobilith SHC PM™. To wysokowydajne smary syntetyczne przeznaczone do łożysk w suchej i mokrej sekcji maszyn papierniczych. Seria Mobilith SHC PM, zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ma zastosowanie w mocno obciążonych maszynach papierniczych, gdzie często występują wysokie temperatury oraz kontakt z wodą o różnej jakości. Po pierwsze produktywność Doświadczenia fabryki papieru z Rosji pokazują, jak w pełni syntetyczny smar, taki jak Mobilith SHC PM, znacznie poprawia wydajność i pozwala osiągać realne korzyści finansowe. Zakład ten używał konku-rencyjnego smaru do łożysk pracujących w mokrej sekcji maszyny papierniczej. Towarzyszyły temu powtarzające się awarie. Analizy wykazały, że smar był wypłukiwany przez wodę oraz nie wykazywał stabilności w wysokich temperaturach, co prowadziło do przedwczesnego zużycia łożysk. Zgodnie z rekomendacją specjalisty ds. technicznych ExxonMobil, dotychczasowy smar został zastąpiony produktem syntetycznym Mobilith SHC PM 460. Rekomendacja opierała się na wyjątkowej stabilności strukturalnej tego smaru w trudnym środowisku pracy wymagającym kontaktu z wodą oraz odporności produktu na wymywanie. Decyzja wynikała także z odpowiedniego przygotowania smaru Mobilith SHC PM 460 do pracy w temperaturach do 150°C. Po zmianie smaru na Mobilith SHC PM 460 rosyjska fabryka celulozy i papieru ograniczyła o 90 proc. ilość nieplanowanych przestojów*. W rezultacie zmniejszyła koszty i podniosła wydajność produkcji, uzyskując ogólną poprawę swojej rentowności. Kolejny przykład zakładu z branży papierniczej, który osiągnął korzyści dzięki serii Mobilith SHC PM, pochodzi z Finlandii. Papiernia wcześniej używała dwóch smarów na bazie litu. Z powodu braku kompatybilności smary były zbyt utwardzone i lepkie albo traciły konsystencję i zaczynały ciec. W konsekwencji ochrona i wydajność maszyn nie były na oczekiwanym poziomie. Po przeprowadzeniu analiz pracy papierni oraz czynności serwisowych, zespół doradców technicznych ExxonMobil zarekomendował użycie w centralnym układzie smarowania smaru Mobilith SHC PM 220. Papiernia zaobserwowała natychmiastową poprawę wydajności oraz redukcję kosztów. Mobilith SHC PM 220, syntetyczny smar wyróżniający się wysokiej jakości kompleksowym zagęszczaczem litowym, sprostał temperaturom pracy w papierni oraz zapewnił skuteczną ochronę łożysk. Ryzyko uszkodzenia łożysk zmalało, co wydłużyło okres eksploatacji i ograniczyło częstotliwość prac serwisowych. Zakład zaraportował też obniżenie o 10-20°C temperatury pracy łożysk*, co wydłuża żywotność maszyn. Więcej informacji w Dziale Pomocy Technicznej ExxonMobil (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) oraz na stronach www.mobil.pl i www.mobilindustrial.com. Artykuł sponsorowany *Wyniki opierają się na doświadczeniu pojedynczego klienta. Rzeczywiste korzyści mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego serwisowania, warunków pracy oraz otoczenia i wcześniej używanego środka smarnego.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>