Nowość w ofercie Duplo
6 gru 2016 14:59

Nowoczesny i wszechstronny system broszurujący Duplo 600i zapewnia najwyższą dokładność wykańczania wydruków offsetowych i cyfrowych. Połączenie technologii inteligentnego pobierania w zbieraczkach podciśnieniowych DSC-10/60i z zestawem szyjącym i obcinającym DBM-600T oraz trójnożem gwarantuje niezawodne szycie publikacji o zróżnicowanych formatach, w tym formatu albumowego A4. System do oprawy zeszytowej Duplo 600i jest następcą popularnego na rynku systemu Duplo 5000. Działanie urządzenia oparte jest na podciśnieniowych wieżach zbierających DSC-10/60i z możliwością pobierania po kilka arkuszy lub po jednym arkuszu z każdej półki. Dzięki tej funkcji można z wieży zbierać zarówno prace offsetowe, jak i cyfrowe drukowane zestawami. Można również łączyć prace monochromatyczne z kolorowymi lub cyfrowe z offsetowymi. Dodatkową zaletą zbieraczek jest możliwość łączenia półek; dzięki tej funkcji zwiększa się pojemność półki z 65 mm do 130 mm. Łączenie półek operator programuje na etapie wprowadzania parametrów pracy włączając funkcję „link mode”, po zebraniu arkuszy z 1. półki zbieraczka automatycznie przechodzi na kolejną półkę. Wydajność System 600i pracuje z prędkością do 5200 broszur A5 na godzinę. Dodanie do urządzenia opcjonalnego trójnoża DKT-200 z wycinką zwiększa możliwości produkcyjne urządzenia do 9000 broszur/godzinę. Programowanie prac odbywa się z poziomu dotykowego panelu sterującego. Dodatkowo system można rozbudować do 6 wież zbierających. Cechuje go prosta i intuicyjna obsługa, a co najważniejsze dla użytkowników – zapewnia on wysoką wydajność, umożliwiając wykonanie takich produktów jak m.in.: broszury w formacie albumowym i szyte oczkowo, katalogi, kalendarze, fotoalbumy, karty menu, książeczki CD, raporty finansowe, instrukcje obsługi i szereg innych. Zaletą nowoczesnego systemu broszurującego jest nie tylko precyzyjne szycie broszur, lecz również wysoka wydajność oraz pełna automatyzacja procesów produkcji. Niezawodny system pobierania Każda wieża zbierająca DSC-10/60i pracuje w oparciu o technologię podciśnieniowego pobierania arkuszy. Każda półka zbieraczki jest wyposażona w dwa regulowane wiatraki nadmuchu powietrza. Powietrze rozdziela poszczególne arkusze zapewniając niezawodne pobieranie arkuszy o zróżnicowanej gramaturze i formatach. Każda półka może być programowana oddzielnie; dzięki tej funkcji można łączyć różne gramatury papieru w tej samej pracy. Zbieraczki DSC-10/60i zostały wyposażone w technologię inteligentnego pobierania arkuszy, która pozwala na pobieranie po kilka arkuszy z jednej półki. Automatyczna precyzja Sterowanie Duplo 600i odbywa się z poziomu prostego w obsłudze kontrolera PC. Operator może zaprogramować pracę w ciągu 60 sekund bez używania jakichkolwiek narzędzi. Użytkownik może stworzyć i zapisać nieograniczoną ilość zadań i przywołać je w dowolnym momencie. Wszelkie korekty zaprogramowanych prac mogą zostać natychmiastowo dodane z dokładnością ustawień do 0,1 mm. Kontroler PC steruje wszystkimi modułami systemu: agregatem szyjąco-falcującym, modułem obcinającym czołowo i trójnożem. Wszechstronność i elastyczność Wszechstronna technologia systemu broszurującego 600i daje możliwość wykorzystania w produkcji arkuszy pochodzących z różnych, kolorowych bądź czarno-białych urządzeń drukujących. Łączenie cyfrowych i offsetowych arkuszy z posortowanych i nieposortowanych zestawów jest teraz możliwe bez ustępstw, z zachowaniem najwyższej szybkości i dokładności wykańczania arkuszy o zróżnicowanych formatach i gramaturze. W urządzeniu można zamontować do 4 głowic szyjących Hohnera lub głowic do szycia oczkowego, co umożliwia realizację szerokiej gamy różnorodnych aplikacji. Modułowa budowa System 600i cechuje elastyczność konstrukcji, pozwalająca na jego swobodną rozbudowę oraz zmianę konfiguracji w miarę rosnących potrzeb produkcyjnych drukarni. Dodatkowe podciśnieniowe wieże zbierające, układarka krzyżowa lub układarka wysokiego stosu i utrząsarka mogą zostać dodane w dowolnym momencie. OPCJE: Trójnóż DKT-200. W połączeniu z opcjonalnym trójnożem DKT-200, system broszurujący 600i oferuje w pełni zautomatyzowane obcinanie broszur z 3 stron. Całość procesu jest możliwa dzięki wykorzystaniu zestawu noży: czołowego, dolnego oraz górnego. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie zadrukowanych arkuszy SRA3 i B3 bezpośrednio do produkcji gotowych broszur w ramach jednej operacji technologicznej. Trójnóż DKT-200 zapewnia oszczędność czasu i kosztów związanych z obcinaniem gotowych prac na dodatkowych urządzeniach tnących. Nóż rozcinający. DKT-200 można doposażyć w opcjonalny nóż rozcinający arkusze na 2 użytki umożliwiający produkcję prac w systemie 2-up zwiększającym wydajność do 9000 broszur/godzinę. Moduł dziurkujący. Moduł dziurkujący pozwala na realizowanie w jednym przebiegu operacji szycia grzbietowego, falcowania, obcinania oraz dziurkowania wykańczanej publikacji. Dzięki tej opcji drukarnia może realizować zlecenia broszur, które później są wkładane do segregatorów. Ultradźwiękowa detekcja arkuszy Każda półka wieży zbierającej DSC-10/60i jest wyposażona w opcjonalne ultradźwiękowe czujniki wykrywania podwójnych podań. Błąd spowodowany podwójnym pobraniem arkuszy zostaje natychmiastowo wykryty niezależnie od barwy pokrycia oraz koloru i gęstości papieru. Pozwala to na bezproblemowe pobranie arkuszy niestandardowych takich jak czarne, matowe okładki, grube media, uszlachetniane prace. Artykuł sponsorowany