Nowości w technologii fleksograficznych form drukowych
6 gru 2016 14:56

W dniach 4-6 czerwca br. w głównym Centrum Technologicznym DuPont w Neu Isenburgu odbyło się już szóste VIP seminarium zorganizowane przez firmy Grafikus i DuPont. Seminarium było poświęcone najnowszym trendom technologii fleksograficznej, a ściślej trendom w technologii fleksograficznych form drukowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu firm, m.in. przygotowalni, drukarń wąsko- i szerokowstęgowych. Zainteresowanie tegoroczną edycja przerosło oczekiwania organizatorów, ponieważ była to najliczniejsza grupa w historii seminarium. Wzorem lat poprzednich klienci zostali poproszeni o przekazanie swoich oczekiwań odnośnie do tematyki. Dzięki temu podczas trzydniowego pobytu w Centrum Technologicznym DuPont skupiono się na najważniejszych dla polskich firm zagadnieniach. Odmiennie niż w latach poprzednich organizatorzy zdecydowali się na pominięcie podstaw technologicznych i skupienie się na szczegółach dotyczących głównie nowości w świecie fleksografii. Ta decyzja nie była bezpodstawna, ponieważ organizatorzy – firmy Grafikus/DuPont – mają świadomość, iż wiedza technologiczna polskich przedsiębiorców jest na bardzo wysokim poziomie. Seminarium rozpoczęło się prezentacją nowych rozwiązań, jakie proponuje DuPont swoim klientom w dziedzinie przygotowania form drukowych. Domeną producenta jest rozwój, udoskonalanie technologii, a nie czynienie z niej swoistej rewolucji w workflow. Tematem wprowadzającym do seminarium było Digiflow, czyli udoskonalenie cyfrowego workflow przygotowania form drukowych dla wąskiej i szerokiej wstęgi. Celem technologii było znalezienie rozwiązania, które znacząco poprawi transfer farby na polach pełnego pokrycia (aple) i jednocześnie poprawi jakość w światłach (najdrobniejszych punktach). Ten efekt DuPont osiągnął dzięki naświetlaniu w kontrolowanej atmosferze azotu z domieszką tlenu, uzyskując tym samym większą gęstość optyczną apli oraz lepszy kontrast, mniejszy przyrost punktów. Technologia nie wymusza drogich inwestycji w urządzenia, możliwy jest także upgrade niektórych urządzeń. Kolejnym zagadnieniem było HD Flexo, czyli rozwiązania dotyczące oprogramowania proponowane przez firmy Esko i DuPont. Dyskusja dotyczyła budowania punktu z najmniejszym przyrostem i o mniejszym rozmiarze pozwalającym na stosowanie przejścia tonalnego do tzw. zera. Uzupełnieniem wcześniejszego tematu było rozwiązanie Pixel +, czyli kolejne narzędzia software Esko. Nowa asferyczna soczewka pozwala różnie tworzyć powierzchnię pola pełnego pokrycia przez możliwość wypalania pojedynczych pikseli. Kolejnym zagadnieniem było rozwiązanie UV inline firmy Esko. Technologia ta polega na stworzeniu lasera CDI z wbudowaną listwą z diodami LED, gdzie następuje jednoczesne naświetlenie główne UVA bardzo mocnym światłem w krótkim czasie, eliminując tym samym wpływ tlenu na kształt punktów. W kolejnym dniu skupiano się w dalszym ciągu na technologii zwanej przez firmę DuPont technologią hybrydową (Digiflow, Digicorr). Digicorr to innowacyjny/zmieniony cyfrowy workflow przygotowania form drukowych do drukowania tektury. Wykorzystano tu środowisko czystego azotu podczas głównego naświetlania płyty fotopolimerowej (odmiennie niż w przypadku Digiflow). Dzięki temu uzyskano punkt z płaskim wierzchołkiem przez wyeliminowanie tlenu z otoczenia. Podstawową zaletą płaskiego wierzchołka punktu w przypadku drukowania na tekturze jest eliminacja efektu fali (washboarding). Uzyskuje się punkt o stabilnej podstawie, łagodnych ściankach i głębokim reliefie, czyli to, co jest pożądane w druku na tekturze. W drugiej części dnia uczestnicy seminarium gościli w firmie Reproform należącej do grupy Janoschka. Jest to jedna z większych przygotowalni w regionie, współpracująca z wieloma różnymi klientami (wąska wstęga, szeroka wstęga, tektura). Reproform posiada dwie linie do wykonywania form drukowych największego formatu. Polscy klienci mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się organizacji pracy, sposobowi kontroli poszczególnych etapów, ale przede wszystkim była to okazja do dyskusji na temat trendów, wymagań, różnic, jakie pojawiają się między rynkiem niemieckim i polskim. Co najważniejsze, okazało się, że takich różnic jest – zdaniem uczestników – niewiele. Podczas spotkania mówiono również o nowych płytach, jakie DuPont proponuje swoim klientom, jak np. nowe płyty DSP/DFP przeznaczone do solwentowej i termicznej technologii przygotowywania form drukowych. Płyty posiadają specjalną warstwę mikrostrukturalną zwiększającą gęstość op-tyczną do 0,2 D i poprawiającą transfer farby oraz jej rozłożenie na powierzchni. Kolejną płytą stosowaną w termicznej technologii Fast jest DFR – twarda płyta poprawiająca jakość druku (raster/apla). Dzięki nieocenionej wiedzy prowadzących specjalistów z firmy DuPont: Ute Hirse, Ute Doeppner-Buchholz oraz Horsta Weimara ostatni dzień był poświęcony niezliczonym otwartym dyskusjom dotyczącym problemów spotykanych podczas codziennej pracy. Uczestnicy zostali poproszeni o przywiezienie swoich własnych próbek form i wydruków, które mogły być od razu analizowane i omawiane. Jak w poprzednich latach ten panel przekroczył limit czasowy, co świadczy o tym, że zagadnienia technologiczne wciąż się zmieniają i są dopasowywane do wysokich wymagań rynku. Zapewne przyszły rok przyniesie kolejne nowinki, mobilizując tym samym do organizacji podobnego przedsięwzięcia, jakim stało się seminarium Grafikus/DuPont.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>