Nowy dyrektor biura Polskiej Izby Druku
6 gru 2016 14:43

Od 22 marca obowišzki dyrektora biura Polskiej Izby Druku pełni Ryszard Czekała. Ryszard Czekała ma 51 lat, jest absolwentem wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodowš rozpoczynał w zakładach ăFomarÓ, powstałych na licencji niemieckiej firmy Textar GmbH. Od roku 1980 pracował w firmie Polimex-Cekop Sp. z o.o. w dziale eksportu kompletnych obiektów przemysłu chemicznego. W firmie tej przeszedł poszczególne etapy kariery, m.in. blisko cztery lata spędził za granicš, by po powrocie do kraju zostać ekspertem od rynków bliskowschodnich. W roku 1989 stworzył od podstaw firmę produkcyjno-handlowš produkcji leków dermatologicznych, która po upływie dwóch lat posiadała dwa zakłady produkcyjne i ogólnopolskš sieć sprzedaży. W firmie tej pełnił stanowisko dyrektora zarzšdzajšcego odpowiedzialnego za produkcję, sprzedaż i marketing. W latach 1994-2000 Ryszard Czekała pracował na stanowisku dyrektora zarzšdzajšcego firmy z sektora reklamowego składajšcej się z agencji reklamowej, studia DTP oraz drukarni. W roku 2000 zaczšł tworzyć od podstaw własnš firmę marketingowš, obsługujšcš takich klientów jak: Procter&Gamble, Mobil Oil Poland, Kraft Foods, GlaxoSmithKline, PTK Centertel, Bank PKO BP, Diners Club International, Microsoft, Toyota Motor Poland i wielu innych. W roku 2003 wycofał się z firmy odsprzedajšc swoje udziały. W roku 2004 w wyniku kwalifikacji konkursowej został dyrektorem biura Polskiej Izby Druku. Opracowano na podstawie informacji Polskiej Izby Druku