Nowy film Vivaldi2 Agfy do produkcji płytek drukowanych
6 gru 2016 14:43

Agfa zaprezentowała Vivaldi2 Đ najnowszy, zaawansowany technicznie film, przeznaczony do produkcji płytek drukowanych (PCB Đ printed circuit board). Vivaldi2 umożliwia producentom PCB i biurom projektowym tworzenie fotomasek charakteryzujšcych się wysokš jakoœciš obrazu, precyzyjnym odwzorowaniem gruboœci linii, większš stabilnoœciš wymiarów, zwiększonš odpornoœciš na zadrapania i optymalnym zachowaniem się w próżni. W filmie Vivaldi2 zastosowano zaawansowany komponent poprawiajšcy właœciwoœci zarejestrowanego obrazu. W rezultacie nawet linie o gruboœci 10 ľm sš odwzorowane poprawnie i majš ostry kontur. Vivaldi2 jest oparty na wygrzewanym podłożu PET o gruboœci 175 ľm zapewniajšcym maksymalnš stabilnoœć wymiarów, co umożliwia precyzyjne pasowanie maski. Warstwa polimerowa nadaje filmowi trwałe właœciwoœci antystatyczne, dzięki czemu nie przycišga on nawet najmniejszych drobinek kurzu. Dodatkowa warstwa przeciwodblaskowa pochłania podczas naœwietlania rozproszone œwiatło, eliminujšc powstawanie cieni. Vdev to wywoływacz ze specjalnym aktywatorem, przeznaczony zarówno do oryginalnego filmu Vivaldi, jak i do Vivaldi2. Zastosowanie Vdev sprawia, że takie cechy filmu Vivaldi2, jak jednorodnoœć, stabilnoœć i niskie zużycie odczynników chemicznych w procesie wywoływania mogš być wykorzystane przez producentów płytek, co pozwala im zarówno oszczędzać czas i pienišdze, jak i minimalizować iloœć odpadów. Od I kwartału 2003 r. jest dostępny film Vivaldi2 VGB 7-2, czuły na œwiatło z zielono-niebieskiej częœci widma, natomiast w II kwartale pojawi się film VR 7-2, czuły na czerwień. Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Agfa