Nowy rekord w odzysku papieru
6 gru 2016 14:49

Rada Europejska ds. Recyklingu Papieru (ERPC) poinformowała, że odzysk papieru w Europie osiągnął w 2007 r. poziom 64,5%, czyli o 1,1% więcej niż w roku poprzednim (63,4%). Ogółem w ub.r. zebrano 60,1 mln ton zużytego papieru przeznaczonego do recyklingu w 29 badanych krajach (27 krajów UE oraz Szwajcaria i Norwegia). To o 7,6 mln ton (czyli 14,5%) więcej niż w roku 2004. Dane te wg ERPC oznaczają, że europejski przemysł papierniczy jest na dobrej drodze do osiągnięcia założonego celu, który sam sobie wyznaczył: 66% papieru z odzysku do roku 2010. Jako warunki osiągnięcia tego celu Deklaracja na rzecz recyklingu papieru, promowana przez ERPC, wymienia trzy priorytety: prewencyjne selektywne sortowanie makulatury, eko-koncepcja (z naciskiem na zdolność farb i klejów do ich usuwania z papieru) oraz poprawa jakości dzięki odpowiednim pracom przygotowawczym. Na podst. „Print Services” nr 2/2008 opracowała IZ