Nowy system CtP firmy ECRM
6 gru 2016 14:43

Firma ECRM poinformowała o wyprodukowaniu półformatowej naœwietlarki CtP Mako 4, przeznaczonej dla małych i œrednich drukarń akcydensowych. Jest ona wyposażona w laser fioletowy i wykorzystuje technologię VIP (Verified Image Position), sprawdzonš w ponad 10 tys. pracujšcych na œwiecie naœwietlarek Mako. W urzšdzeniu można wykorzystywać zarówno 5-miniwatowe płyty srebrowe, jak i 30-miniwatowe płyty fotopolimerowe. Maksymalna rozdzielczoœć naœwietlarki wynosi 3556 dpi. Format naœwietlania pozwala na produkcję płyt w formatach B3 i B2. Wydajnoœć to 20 półformatowych płyt/h. W skład systemu CtP dostarczanego wraz z naœwietlarkš wchodzi serwer CT (Computer-to) Server, który akceptuje standardowe 1-bitowe pliki TIFF wypuszczane przez różne systemy workflow. Oprócz tego naœwietlarka może być sterowana bezpoœrednio z dedykowanego RIPa ECRM lub za pomocš systemu MAXWorkFlow. Na podstawie informacji prasowej firmy ECRM opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>