Nowy szef działu prepress i drukowania cyfrowego Heidelberg Polska
6 gru 2016 14:42

Decyzjš zarzšdu Heidelberg Polska z dniem 1 stycznia 2003 roku obowišzki dyrektora handlowego działu sprzedaży prepress i drukowania cyfrowego obejmie Tomasz Jasiński (41). Decyzja ta jest elementem zakończonej właœnie przebudowy struktury działu handlowego prepress oraz poszerzeniem portfolio oferowanych przez dział urzšdzeń o maszyny do drukowania cyfrowego i materiały eksploatacyjne. Tomasz Jasiński przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Publishing Institute Media, a ostatnio w firmie SAD odpowiedzialny był za obsługę kluczowych klientów oraz za sprzedaż systemów graficznych. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>