Nowy wymiar maszyn KBA Rapida 185 i 205
6 gru 2016 14:43

Ostatnie innowacje w budowie arkuszowych maszyn offsetowych dużych formatów sięgajš lat 60. Te zasłużone maszyny nie spełniajš już dzisiejszych oczekiwań produkcyjnych na rynku odnoœnie do czasu przyrzšdu, komfortu obsługi i integracji z zakładowš sieciš przepływu danych. Opłacalnoœć eksploatacji maszyny w tej klasie nie wynika tylko z jej wielkiego formatu. Jest ona o wiele bardziej zależna od stopnia automatyzacji i zwišzanej z tym elastycznoœci zastosowań i produktywnoœci. Przy projektowaniu superwielkich maszyn Rapida 185 (format 130 x 185 cm) i 205 (maksymalny format 151 x 205 cm) konstruktorzy KBA przejęli jako wyznacznik stopień automatyzacji i elementy wyposażenia zwišzane z obsługš z obecnie produkowanych maszyn serii Rapida. Przy budowie nowych modeli 185 i 205 nie chodzi o rozszerzonš wersję sprawdzonych maszyn Rapida 162/162a, ale o kompletnie nowš konstrukcję. Wyposażenie odpowiednie do formatu Przy ogromnym formacie arkuszy zadrukowywanych w maszynie Rapida 205 ciężar stosu papieru może osišgać nawet 3 tony. Taki stos musi być uniesiony i transportowany przez płytę nakładaka. Dotychczas nakładaki stosowane przez większoœć producentów wykonywały to zadanie poprzez skokowy transport stosów. Niedawno zastosowany przez KBA w maszynach pełno- i wielkoformatowych nowy nakładak z czterema elektronicznie sterowanymi, oddzielnymi napędami (silnikami AC) pracuje bez mechanicznego przenoszenia napędu i zapewnia cišgły, bezskokowy transport stosów. Z tego względu został on także zastosowany w nowych maszynach ăSuper-JumboÓ. Przy pracy w trybie non-stop technologia ta jest stosowana także do stosu pomocniczego. Napęd głowicy i taœm ssšcych na stole spływowym odbywa się poprzez serwomotory, co eliminuje drgania. Do standardowego wyposażenia rodziny maszyn Rapida od lat należy przestawianie marek przednich i bocznej za pomocš silnika. Zasada ta obowišzuje również w modelach Rapida 185 i 205. Koncepcja zespołu drukujšcego jest prawie identyczna jak w Rapidzie 162. Szybko reagujšcy zespół farbowy jest wyposażony w dwukrotne rozdzielanie wałków. Kolejne cechy oferowane przez maszyny Rapida 185 i 205 to: przestawianie cylindrów rozcierajšcych ze stanowiska obsługi, kodowanie profili farbowych, wyłšczanie niewykorzystywanych zespołów farbowych ze stanowiska obsługi, oszczędnoœć œrodków myjšcych i wynikajšce z tego ograniczenie emisji rozpuszczalników. Automatyczna zmiana płyt jako standard Do standardowego wyposażenia należy system automatycznej zmiany płyt. Wymagane sš tu, tak jak przy maszynach Rapida 162, bardzo krótkie czasy zmiany. Specjalne, zwišzane z wielkim formatem wymagania korekty pasowania ułatwiajš personelowi obsługi podzielne listwy mocujšce płytę. Z dotychczasowych rozwišzań została również przejęta zasada konstrukcyjna transportu arkusza. Grzebienie zasysajšce zapobiegajš dublowaniu. Blachy prowadzšce arkusze zostały wyposażone w wentylatory tworzšce poduszkę powietrznš, zapewniajšc transport arkuszy bez zabrudzeń i eliminujšc równoczeœnie przestarzałe pokrywy bębnowe. Wszystkie ustawienia i regulacje powietrza sš przechowywane w pamięci stanowiska obsługi. W wyniku zastosowania uniwersalnej siły docisku łapek cylindra drukowego i systemów przenoszenia arkusza, przy zmianie zadrukowywanego materiału ustawianie łapek jest zbędne. Doskonała technologia lakierowania Wieża lakiernicza maszyny Super-Jumbo jest wyposażona w system rakla komorowego. Rakiel komorowy został wyposażony w szereg amortyzatorów, które majš zapobiegać jego zginaniu. Amortyzatory regulujš automatycznie w różnych punktach docisk do wałka rastrowego. Zasada ta gwarantuje równomiernš warstwę lakieru i pozytywnie wpływa na żywotnoœć noża raklowego oraz wałka rastrowego. Przy wymianie wałka rastrowego nie trzeba wyjmować rakla komorowego z wieży lakierniczej. Automatyczny system czyszczenia eliminuje czyszczenie ręczne. Wykładanie arkuszy może być wykonywane w różnych wariantach i jest przygotowane do zamontowania różnych elementów suszšcych. Ewentualne komponenty do uszlachetniania druków oraz automatyka wykładania non-stop na życzenie odbiorcy mogš znaleŸć się również w wyposażeniu maszyny. Od drukarzy dla drukarzy Parametry powietrza usprawniajšcego wykładanie arkuszy (wentylatory, nadmuch powietrza) sš przechowywane w pamięci komputera. Różne funkcje zwišzane z wykładaniem mogš być obsługiwane również z monitora przy wykładaniu. Załšczenie płynu zwilżajšcego może być obsługiwane ze stanowiska obsługi lub przy wykładaniu. Stanowisko obsługi zawiera wszystkie funkcje znane z dotychczas stosowanych rozwišzań. Jednolita filozofia ergonomii stanowiska obsługi maszyn Rapida nie sprawia żadnych problemów drukarzowi przy przejœciu z obsługi maszyny małego formatu na wielki. Logiczne i przejrzyste rozmieszczenie symboli sterujšcych na pulpicie stanowiska obsługi ułatwia szybkie opanowanie funkcji przez nowych użytkowników. Idea koncepcji powstała zgodnie z mottem ăod drukarzy dla drukarzyÓ. Przewiduje się, że Rapida 205 będzie pracować w pierwszych drukarniach najpóŸniej w 2004 roku. Na podstawie informacji prasowej opracował AO