Nowy zakład przemysłowej produkcji papieru elektronicznego
6 gru 2016 14:42

Amerykańska firma Gyricon Media poinformowała, że zamierza zbudować w Michigan nowy zakład w celu przemysłowej produkcji papieru elektronicznego. Nowy obiekt wartoœci 10 mln USD zlokalizowany zostanie w pobliżu Ann Arbor. Gyricon Media wybrała tę lokalizację ze względu na istnienie w tym rejonie wielu zakładów przemysłowych o różnorodnej technologii oraz sšsiedztwo Stanowego Uniwersytetu Michigan uważanego za jeden z najlepszych uniwersytetów amerykańskich. Nowy zakład o powierzchni 4,32 tys. m2 będzie produkował SmartPaper oraz zintegrowane systemy wyœwietlaczy reklam w oparciu o opatentowanš technologię. SmartPaper jest materiałem, którego można używać wielokrotnie, przy czym posiada on jednoczeœnie większoœć własnoœci zwykłego papieru. Zapisuje się go elektronicznie i tš samš metodš zmazuje zapis. Jest on częœciš systemu o nazwie MediaŐs MaestroSign System łšczšcego w sobie urzšdzenie zapisujšce oraz oprogramowanie. Umożliwi to firmom zajmujšcym się reklamš graficznš uzyskanie lepszych wyników finansowych dzięki dużo niższym kosztom własnym oferowanych usług. Nowy zakład stworzy ponad 500 nowych miejsc pracy w roku 2004. Na podstawie ăCommunication Weekly SuppliesÓ z 6 wrzeœnia 2002 opracował TG