Nowy zarzšd Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:42

W dniu 11 marca br. w gmachu NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP. Zebrani członkowie i zaproszeni goœcie wysłuchali sprawozdania ustępujšcego zarzšdu i przeprowadzili goršcš dyskusję, w której postanowiono ăożywićÓ działalnoœć stowarzyszeniowš i poszukiwać dla niej nowych form. Wybrano nowy zarzšd w składzie: Bogdan Wyrzykowski Đ prezes, członkowie zarzšdu: Ewa Galińska, Marina Kirschke, Halina Kirejczyk, Adam Kazimierczuk, Zbigniew Chwedczuk, Andrzej Palacz. ZCh