O druku komercyjnym w Radebeul
18 cze 2019 10:05

W dniach 16-17 maja oraz 20-21 maja br. firma Koenig & Bauer zaprezentowała w swojej siedzibie w Radebeul nowe, ukierunkowane na klienta oferty bazujące na cyfrowej transformacji oraz usługach opartych na analizie danych. Pierwsze dwa dni wydarzenia były poświęcone zakładom zajmującym się drukiem akcydensowym, kolejne dwa – drukarniom opakowaniowym.

Łącznie w ciągu czterech dni miało okazję spotkać się ponad 1100 specjalistów z 40 krajów. Uzyskali oni wyczerpujące informacje na temat tego, w jaki sposób cyfryzacja może nie tylko usprawnić i zoptymalizować procesy produkcyjne w firmie, ale również w jaki sposób mogą oni skorzystać z nowej oferty Koenig & Bauer i wykorzystać w swoich procesach biznesowych usługi oparte na gromadzeniu danych.

Prezentacje przygotowane dla drukarzy akcydensowych odbywały się pod hasłem „Koenig & Bauer 4.0 – druk akcydensowy & Connected Services”. Wydarzenie rozpoczęło się od wykonania zlecenia na maszynie Rapida 76 z wykorzystaniem technologii LED-UV, które pozwoliło dowieść, że druk akcydensowy to nie tylko produkcja typu 4x4. Dirk Winkler, dyrektor Działu Techniki Procesów w Koenig & Bauer Sheetfed, wykorzystał możliwość przedstawienia zalet druku LED-UV w produkcji akcydensów: stale wysoka jakość druku, większa różnorodność podłoży drukowych, możliwość szybszego przekazania produktów do dalszej obróbki po druku i – co równie ważne – aktywny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Procesy workflow oraz system MIS w drukarni są nieodzowne, aby zachować przejrzystość ogromnego portfela zleceń i ostatecznie wyprodukować odpowiedni produkt we właściwym terminie. Alexander Stern, ekspert ds. workflow w firmie Koenig & Bauer, wyjaśniał dwie możliwe do realizacji koncepcje od strony produkcyjnej: standaryzację procesów w drukarni i specjalizację w zakresie zdefiniowanych produktów lub utrzymanie różnorodności produkcji oraz 

budowę elastycznego systemu zarządzania, który jest w stanie utrzymać efektywność produkcji przy jej zwiększonej kompleksowości. 

Obie metody są stosowane z równym powodzeniem i mogą być traktowane jako skuteczne modele biznesowe przyszłości. Rozwiązania workflow firmy Koenig & Bauer pozwalają na zobrazowanie całego łańcucha procesów produkcyjnych wzdłuż łańcucha tworzenia wartości. System Optimus Dash steruje procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym i zapewnia wymaganą elastyczność: od obserwacji zlecenia, zarządzania produkcją i magazynem, poprzez kierowanie sprzedażą i usługami zewnętrznymi, aż po interfejsy księgowe. Taki zakres funkcjonalności oznacza znakomitą komunikację pomiędzy wszystkimi działami, Lean Management, demonstrację potencjałów optymalizacyjnych oraz analizę kosztów.

W pełni automatyczny workflow

Po wprowadzeniu typowych zleceń akcydensowych zostały one zrealizowane na maszynie Rapida 105 PRO z sześcioma zespołami farbowymi oraz zespołem lakierującym. Maszyna była wyposażona między innymi w bezwałowy samonakładak z technologią DriveTronic, system DriveTronic SRW – system mycia wałków CleanTronic oraz rozsprzęglane zespoły farbowe. Wydruk zlecenia nastąpił w ramach w pełni automatycznego procesu AutoRun, podczas którego obsługa maszyny może skoncentrować się wyłącznie na kontroli urządzenia, gdyż wszystkie procesy drukowania i narządzania odbywają się bez konieczności ręcznej ingerencji. Po zakończeniu zlecenia proces narządzania rozpoczyna się automatycznie, również druk kolejnego zlecenia następuje bez ingerencji obsługi maszyny. Natychmiast po otrzymaniu sygnału od systemu techniki pomiarowej, że wydrukowany arkusz jest całkowicie zgodny z żądanymi parametrami, maszyna automatycznie rozpoczyna właściwą produkcję. Do zalet systemu AutoRun należą: w pełni automatyczny workflow, optymalne wykorzystanie procesów symultanicznych, najkrótsze czasy narządzania pomiędzy poszczególnymi zleceniami oraz minimalna ilość makulatury rozruchowej do momentu rozpoczęcia produkcji właściwej.

Systemy kontroli jakości w maszynie odgrywają niezwykle istotną rolę w automatycznym systemie workflow. Zalicza się do nich m.in. system pomiarowy inline QualiTronic ColorControl, odpowiedzialny za stałą jakość druku podczas produkcji całego nakładu. W połączeniu z systemem QualiTronic PrintCheck następuje jednocześnie kontrola arkusza. System QualiTronic PDFCheck to dodatkowe porównanie wydrukowanych arkuszy z plikiem PDF z przygotowalni. 

Dostępne protokoły zleceń udostępniają konsekwentne i stałe raporty jakości druku. System sygnalizacyjny informuje drukarza o zmierzonym poziomie jakości.

Po procesie drukowania przyszła kolej na proces cięcia. Optimus Dash wysłał poprzez JDF-workflow stosowny program cięć do linii tnącej Perfecta 132 tak, aby również operator tej linii mógł pracować bezpiecznie i nie był narażony na popełnianie błędów. Optimus z łatwością wygenerował także zestawienie kosztowe wykonane w oparciu o czasy produkcji. Dzięki połączeniu z maszynami postpress system MIS obejmuje również dane produkcyjne z tego działu. Specjaliści obecni na Open House mogli śledzić cały proces workflow, aż do momentu powstania gotowego produktu.

Wysokonakładowy druk akcydensowy oraz produkcja etykiet

Podczas sesji popołudniowych zaprezentowano wysokonakładowy druk akcydensowy, produkcję etykiet wraz z ich uszlachetnianiem oraz pogłębiono informacje dotyczące MIS.

Podczas sesji druku wysokonakładowego dwie maszyny Rapida 106 wyposażone w osiem zespołów farbowych z odwracaniem arkusza przygotowane do druku 4x4 pracowały w oparciu o konwencjonalny proces drukowania oraz technologię LED-UV. Na maszynie wykonującej druk w oparciu o technologię konwencjonalną zaprezentowano system QualiTronic PDFCheck z trzema funkcjami techniki pomiarowej jednocześnie: pomiarem nafarbienia inline, inspekcją arkusza oraz porównaniem wydrukowanego arkusza z plikiem PDF z przygotowalni. Nowością było to, że wszystkie trzy funkcje obsługiwał jeden system kamer.

Na maszynie wyposażonej w technologię LED-UV specjaliści mogli przekonać się o tym, że arkusze wychodzące z maszyny Rapida 106 były całkowicie suche i mogły natychmiast zostać poddane dalszej obróbce. Drukując kilka zleceń w technologii LED-UV po rozpoczęciu produkcji maszyna pracowała całkowicie autonomicznie, wykorzystując technologię ErgoTronic AutoRun. Na zakończenie zaprezentowano najwyższy stopień automatyzacji – opcję zmiany zlecenia „w locie” (Flying Job Change). Podczas gdy część zespołów była narządzana do kolejnego zlecenia, pozostałe realizowały bieżącą produkcję. Po automatycznym zasprzęgleniu i wysprzęgleniu odpowiednich zespołów drukujących maszyna rozpoczęła produkcję kolejnego zlecenia, a czas jej narządzania wynosił efektywnie 0 minut.

Inna sesja popołudniowa pozwoliła na zapoznanie się z uszlachetnianiem inline podczas produkcji na maszynie półformatowej Rapida 75 PRO. Dodatkowo wykorzystano nanoszenie efektów „drip-off”. Sześciokolorowa maszyna Rapida 106 wyposażona w moduł folii na zimno, zespół lakierujący oraz samonakładak z przekrawaczem RS 106 produkowała etykiety z wydajnością do 20 000 ark./h. Następnie zlecenia zostały wysztancowane na maszynie Rapida RDC 106. Goście mogli na własne oczy przekonać się o zaletach procesu sztancowania rotacyjnego, do których należą między innymi: szybkie narządzanie niezależne od formatu, szybka zmiana zleceń, wysoka elastyczność w odniesieniu do podłoży drukowych oraz wysoka wydajność produkcyjna przy jednoczesnej prostej koncepcji obsługi. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Koenig & Bauer